Aktuality

Přečtěte si čerstvé informace z naší společnosti.
Digitalizace stavebnictví je tady
MawisPhoto vám s pomocí mobilního telefonu přináší moderní způsob vedení dokumentace ve 3D.
Nové Veselí – ocelová konstrukce střechy
Zaměření betonového silážního žlabu a vytyčení ocelové konstrukce pro budoucí instalaci sloupů.
Pasportizace dopravních staveb ŘSD v BIM
Zpracovali jsme pilotní zakázku pasportizace mostů a propustků ve formě BIM modelů.
MAWIS Geodata Management podpořila EU
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pomohl MAWIS Geodata Management.
6. porada vedení firem HRDLIČKA Holdingu
Villa Hrdlička v České Lípě se stala místem slavnostní události.
Třetí dekáda – rozvoj, ocenění a nové služby
3. díl – Díky informačním technologiím se firma rozvíjí na geomatickou společnost.
Nová aplikace MAWIS ContractSupport
Smlouvy, dokumenty a návrhy na vklad do katastru lusknutím prstu.
Jak si udržet přední místo na trhu?
Zeptali jsme se Martina Hrdličky na „návod", jak přesáhnout z rodinné firmy na prosperující holding.
Firemní teambuilding v rakouském Leogangu
Letos jsme na víkendový teambuilding vyrazili opět do Rakouska.
Zlatá éra technických map a digitalizace inženýrských sítí
2. díl - První dekáda 21. století je charakteristická stabilizací vytvořených trhů.
Hrdlička slaví 30 let od začátku podnikání
1. díl - Devadesátá léta byla plná práce a příležitostí, každý mohl začít podnikat a založit si firmu.
Vyhotovení účelové železniční mapy
Mapa bude sloužit pro projekční práce budoucí vysokorychlostní tratě Brno–Ostrava.