Digitální technické mapy

Kompletní tvorba, správa a údržba digitálních technických map měst a obcí.

Digitální technické mapy (DTM) jsou efektivní nástroj pro výkon státní správy a samosprávy a pro zkvalitnění dokumentace správců inženýrských sítí. Mimoto zajišťují úsporu finančních prostředků všech zúčastněných investorů. Slouží jako jednotný mapový podklad pro projektovou činnost, čímž se předchází duplicitnímu zaměřování totožných lokalit pro různé investiční záměry.

Tvorba digitálních technických map

Koordinujeme přípravné práce a smluvní vztahy s investory. Převážně jde kromě samosprávy města o správce technické infrastruktury, pro něž je tato mapa nejlepším podkladem vzhledem ke své přesnosti a podrobnosti. Vytváříme směrnice pro tvorbu a údržbu DTM, kombinujeme vlastní měření s využitím stávajících dat a výsledek převádíme do výkresové struktury podle požadavku směrnice investora.

Údržba digitálních technických map

Díky propojení spoluúčasti stavebních úřadů a správců inženýrských sítí zajišťujeme pravidelnou správu a údržbu mapových podkladů. Databázový způsob aktualizace zaručuje zachování informací o původu a přesnosti dat. Zabezpečení dat proti zneužití je samozřejmostí.

Zobrazit MawisGeoportalZobrazit DTMČR