Naše služby

Poskytujeme komplexní služby v oblasti geodézie a geoinformatiky v České republice. Nabízíme řešení pro odbornou i širší veřejnost, soukromé podniky a státní i veřejnou správu.

MAWIS portál

Webový portál MAWIS nabízí spektrum geomatických služeb jako podporu pro investiční výstavbu všem profesionálním stavebníkům, správcům inženýrských sítí, státní správě a samosprávě i široké veřejnosti.
Přejít na MAWIS

BIM3D Technologie

Vytváříme dokumentace objektů na základě pořízení 3D dat metodami laserového skenování, fotogrammetrie nebo geodetického měření za pomoci nejmodernějších technologií s výstupem dle standardů BIM.
Přejít na BIM3D

Geodetické služby

Majetkoprávní dokumentace
Zajišťujeme projednávání a uzavření smluv s vlastníky dotčených nemovitých věcí.
Katastr nemovitostí
Vytyčování hranic pozemků, zpracování geometrických plánů a služby v oblasti věcných břemen.
Inženýrská geodézie
Mapování, vytyčování staveb, dokumentace skutečného provedení, speciální geodetická činnost.
Technická dokumentace IS
Zajišťujeme kompletní zpracování technické dokumentace inženýrských sítí.
Vyhledávání inženýrských sítí
Vyhledávání všech typů inženýrských sítí, zaměření a sběr dat, zpracování dat do digitální podoby.
Krajinné inženýrství
Realizujeme projekty územních studií krajiny, odtokových poměrů a komplexní pozemkové úpravy.
Digitální technické mapy
Kompletní tvorba, správa a údržba digitálních technických map měst a obcí.
MawisGeoportal
Geoportál je cloudová mapová aplikace pro vizualizaci, publikaci, správu a sdílení geodat a souvisejících dokumentů.
Projektování elektrických sítí
Zpracování studie, vyhotovení projektové dokumentace pro územní i stavební řízení, realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby.

Prodej zboží

Prodej geodetického zboží

Nabízíme k prodeji značkovací spreje a geodetické hřeby. Spreje se prodávají v sedmi odstínech. Nejoblíbenější barvou našich zákazníků je červená, oranžová a růžová barva.