Historie a politika

Historie a politika firmy HRDLIČKA spol. s r.o.

2023

Po 30 letech snahy byla schválena novela zákona o zeměměřictví, čímž došlo k uzákonění České komory zeměměřičů. Nesmazatelný podíl na tom má Asociace podnikatelů v geomatice.

2021

Akvizice firmy GEOSTAR spol. s r. o. zabývající se inženýrskou geologií, geotechnikou, geologickými průzkumy, vrty a monitoringem.

2019

Vývoj nové služby MawisPhoto, která umožňuje dokumentovat a sdílet stavby pomocí 3D modelů. Ing. Miroslav Hrdlička, spoluzakladatel firmy, odchází do důchodu.

2017

Akvizice firmy Geocart CZ spol. s r.o., která je úspěšná v oblasti krajinného inženýrství a projektování pozemkových úprav.

2015

Vznik skupiny HRDLIČKA Holding. Akvizice firmy Intelis, s.r.o. působící v IT a vytvářející inovativní systémy. Spolumajitelem a výkonným ředitelem je Miroslav Burda.

Ocenění za 3. místo v soutěži „Rodinná firma roku 2015“ a osvědčení o členství v HK ČR.

2011

Počátek zpracovávání zakázek majetkoprávní dokumentace. Oficiální otevření secesní vily v České Lípě jako kulturní a vzdělávací centrum.

2009

Vývoj aplikace MAWIS UtilityReport sloužící pro hromadné podávání žádostí o vyjádření k existenci sítí. Budování registru správců technické infrastruktury.

2006

Obchodní expanze do Bulharska – založení firmy GEODATA Bulgaria. Za účelem expanze do jižní Evropy založeno oddělení zahraničního obchodu.

2001

Firma začíná vyvíjet nové vlastní softwarové aplikace (desktopové i webové) pod jednotným názvem MAWIS.

1999

Obrat firmy přesáhl poprvé 55 milionů korun. Obchodní zastoupení a servis přístrojů Nikon.

1995

Založení firmy GIS service Prague s německým partnerem Mettenmeierem pro tvorbu geodat a informačních systémů.

1992

Založení první pobočky v Chebu, díky níž jsme blíže zákazníkům v Německu.

1990

23. dubna 1990 schválena žádost o „Udělení povolení poskytování zeměměřických služeb a inženýrské činnosti“ s první zakázkou na zpracování dokumentace kanalizace v Mainleus.

2022

Tvorba dat a zpracování nově vznikajícího státního mapového díla Digitální technické mapy ČR. Spuštění projektu DTM ČR – služby pro vlastníky a správce sítí.

Ocenění za 1. místo v soutěži „Rodinná firma roku 2022“ pod záštitou AMSP ČR.

2020

Spuštění projektu BIM3D – geodeticky přesné 3D modely pro BIM a správu majetku. Tvorba podkladů pro stavební projekt, vytvoření dokumentace a pasportů.

2018

Rozvoj portálu profesionálního stavebníka MAWIS a nové verze služby UtilityReport, která již vytvořila více než 2 780 000 žádostí a obdržela ocenění eGovernment The Best 2018.

2016

Akvizice firmy HG elektro spol. s r.o. věnující se projekční činnosti v oboru distribučních energetických sítí a projektování soustav. Spolumajitelem je Jaroslav Havlík.

2013

Počátek projektování elektrických sítí a inženýring staveb. Vývoj služby MAWIS WaterReport monitorující vodní zdroje pitné vody v suchých afrických oblastech Etiopie.

2010

Firma obdržela titul Ernst & Young „Podnikatel roku 2010 Prahy a Středních Čech“. Ocenění převzali majitelé firmy Martin Hrdlička a Kateřina Hrdličková.

2008

Nákup a renovace chátrající vily v České Lípě. V letech 2008–2011 proběhla její rekonstrukce s cílem obnovit původní secesní podobu.

2004

Obchodní expanze na Slovensko – založení firmy HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Spolumajitelem a výkonným ředitelem se stal Milan Jartys.

2000

Počátek realizace velkých mapovacích projektů pro obce a města. Data slouží dodnes a v budoucnu se možná stanou zdrojem pro DTM ČR.

1997

Zavedení služby nabízející tvorbu digitálních technických map měst. Zakázka pro Telecom – zaměřujeme dálkovou optickou síť.

1994

Výrazný růst firmy a výstavba areálu ve Stodůlkách – vznik nového ředitelství (budova A).

1991

16. září 1991 založení firmy HRDLIČKA spol. s r.o., nábor prvních zaměstnanců a investice do moderního geodetického i technického vybavení.

Politika společnosti

Patříme mezi největší poskytovatele geomatických služeb v České republice. Spolupracujeme s předními českými i zahraničními stavebními, energetickými, telekomunikačními a vodohospodářskými společnostmi.

Závazně se připojujeme ke snaze o zachování přirozeného životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje. Bezpečné pracovní podmínky pro naše zaměstnance a další spolupracující subjekty jsou pro nás prioritou, stejně tak jako kvalita poskytovaných služeb.

Naším posláním je poskytovat všem zákazníkům komplexní geomatické služby z oblastí inženýrské geodézie, BIM, geografických informačních systémů, katastru nemovitostí a pozemkových úprav.

Vedení společnosti se zavazuje:

Od svých zaměstnanců společnost očekává, že v rámci svých kompetencí a zodpovědnosti aktivně a s plnou vážností přispějí k trvalému plnění zásad vyhlášené politiky společnosti. Budou ochotni si rozšiřovat a zvyšovat kvalifikaci, budou se aktivně podílet na plnění cílů za účelem neustálého zlepšování kvality poskytovaných služeb a snižování negativní zátěže životního prostředí při respektování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Klademe důraz na týmovou práci, tvůrčí myšlení a ochotu podstupovat rozumnou míru rizika.

Politika společnosti je závazná pro všechny organizační složky a zaměstnance.

V Praze dne 1. 6. 2021