Historie a politika

Historie a politika firmy HRDLIČKA spol. s r.o.

2022

Vznik nového celostátního mapového díla Digitální technické mapy České republiky.

2019

Vývoj nové služby MawisPhoto, která umožní dokumentovat a sdílet stavby pomocí 3D modelů.​​

2015

Založena skupina HRDLIČKA Holding, jejíž součástí se stává i firma HRDLIČKA spol. s r.o.​​

2004

Expanze na Slovensko – HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o.​​

1994

Výrazný růst společnosti – výstavba vlastního areálu na Stodůlkách.​​

1991

Založení společnosti s ručením omezeným, nábor prvních zaměstnanců a investice do moderního vybavení.​​

2020

Spuštění projektu BIM3D s nabídkou dokumentace objektů ve 3D s výstupem dle standardů BIM.

2018

Rozvoj portálu MAWIS a nové verze naší aplikace UtilityReport pro hromadné podání žádostí.​​

2009

Vývoj aplikace UtilityReport pro on-line podávání žádostí o existenci sítí.​​

2001

Nové pole působnosti – vývoj softwarových aplikací MAWIS.​​

1992

Založení první pobočky v Chebu.​​

1990

První zakázka na zdokumentování kanalizace v Mainleus.​​

Politika společnosti

Patříme mezi největší poskytovatele geomatických služeb v České republice. Spolupracujeme s předními českými i zahraničními stavebními, energetickými, telekomunikačními a vodohospodářskými společnostmi.

Závazně se připojujeme ke snaze o zachování přirozeného životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje. Bezpečné pracovní podmínky pro naše zaměstnance a další spolupracující subjekty jsou pro nás prioritou, stejně tak jako kvalita poskytovaných služeb.

Naším posláním je poskytovat všem zákazníkům komplexní geomatické služby z oblastí inženýrské geodézie, BIM, geografických informačních systémů, katastru nemovitostí a pozemkových úprav.

Vedení společnosti se zavazuje:

Od svých zaměstnanců společnost očekává, že v rámci svých kompetencí a zodpovědnosti aktivně a s plnou vážností přispějí k trvalému plnění zásad vyhlášené politiky společnosti. Budou ochotni si rozšiřovat a zvyšovat kvalifikaci, budou se aktivně podílet na plnění cílů za účelem neustálého zlepšování kvality poskytovaných služeb a snižování negativní zátěže životního prostředí při respektování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Klademe důraz na týmovou práci, tvůrčí myšlení a ochotu podstupovat rozumnou míru rizika.

Politika společnosti je závazná pro všechny organizační složky a zaměstnance.

V Praze dne 1. 6. 2021