Inženýrská geodézie

Mapování, vytyčování staveb, dokumentace skutečného provedení, speciální geodetická činnost.

Zajišťujeme komplexní geodetický servis na liniových stavbách (silnice, železnice a vodní toky), a to od přípravy přes vlastní realizaci až po monitoring již hotových staveb. Naši odborníci si samozřejmě poradí se všemi druhy prací v inženýrské geodézii pomocí nejmodernější měřicí techniky, která prochází pravidelnou údržbou a kalibrací.

Dokumentace stavebních objektů

Provádíme zaměření a zpracování dokumentací skutečného stavu stavebních objektů – půdorysy, řezy, pohledy na fasády. Využíváme moderní technologie, zejména skenování pomocí ručních a stacionárních skenerů. Zákazníkovi jsme schopni dodat jak surová data – mračna bodů, tak i horizontální a vertikální řezy místností a celých objektů. Samozřejmě vyhotovujeme i kompletní okótované půdorysy a řezy.

Podklady pro projekt

Zaměřujeme a zpracováváme podklady pro projekty od nejpřesnějších podkladů, kdy dosahujeme milimetrových přesností, přes standardní podklady pro projekt rozsáhlých liniových staveb, až po speciální podklady pro projekty, kde zákazníci požadují sběr dalších informací. Dokážeme zaměřovat terén i pod vodní hladinou pomocí speciálních sonarů, měříme složité technologické celky pomocí laserů a rozsáhlé plochy pomocí letecké fotogrammetrie.

Speciální geodetické práce

Pomocí našich geodetických přístrojů a našich dovedností dokážeme velmi přesně a rychle zajistit mnoho důležitých údajů. Vyrábíme a v praxi používáme mnoho technických pomůcek, které nám umožňují zaměřovat a určovat jinak zcela neměřitelné údaje.

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zpracováváme komplexní dokumentace skutečné provedení staveb a objektů dle předpisů a metodik jednotlivých správců nebo vlastníků. Kromě staveb zaměřujeme například i interiéry budov, včetně tvorby stavebních výkresů, pro účely rekonstrukcí
a stavebních úprav. Dokážeme vyhodnotit různé členité objekty, jakou jsou například historické fasády, klenby mostů, apod. 

Vytyčování staveb

Vytyčujeme a stabilizujeme geodetické body a udržujeme bodová pole dle standardů a potřeb jednotlivých typů staveb, od standardních budov, přes liniové stavby na silnicích a železnicích, až po speciální požadované vytyčení a zajištění jakéhokoliv prostorového objektu. Vždy používáme měřící techniku a metodické postupy, které zajistí požadovanou přesnost vytyčení. Využíváme techniku od těch nejšpičkovějších výrobců značky Trimble.

Zobrazit MawisGeoportalZobrazit DTMČR