Katastr nemovitostí

Vytyčování hranic pozemků, zpracování geometrických plánů a služby v oblasti věcných břemen.

Nabízíme veškeré práce v katastru nemovitostí. Především jde o tvorbu všech druhů geometrických plánů, vyšetřování, vytyčování a dělení hranic pozemků. Řešíme komplexní problematiku smluvních vztahů, včetně tvorby dalších potřebných listin
a dokumentací. Jsme připraveni zastupovat naše klienty a zákazníky při jednáních a řízeních vedených v katastru nemovitostí.

Geometrické plány věcných břemen

Vyhotovujeme geometrické plány věcných břemen v rozsahu od jednotlivých metrů až po stovky kilometrů včetně smluv pro jejich vklad do katastru nemovitostí pro největší správce inženýrských sítí, jako jsou ČEZ Distribuce, a. s., ČEPS, a. s., CETIN, a. s.,
RWE, a. s., E.ON, a. s., atd. 

Geometrické plány

Zpracováváme jak jednoduché geometrické plány, například pro účely kolaudace a následného zápisu budovy do KN nebo pro rozdělení pozemků, tak i rozsáhlé geometrické plány pro vypořádání vlastnických vztahů před i po výstavbě především liniových dopravních cest, inženýrských sítí apod. 

Vytyčování hranic pozemků

Podle požadavků zákazníka vytyčujeme hranice pozemků a vždy se řídíme platnými zákony a vyhláškami. Provádíme stabilizaci hranic pozemků a vytyčujeme v případech, kdy je nutné pozemek s neznatelnými hranicemi oplotit, před převodem pozemku s neznatelnými hranicemi nebo před zahájením projekčních prací k umístění stavby.

Poradenství v oblasti katastru nemovitostí

Jsme připraveni konzultovat s našimi zákazníky všechny problémy v katastru nemovitostí. Vést a zastupovat je při jednáních
s katastrálními úřady na všech úrovních, a také vytváříme metodické postupy, jak nejlépe a nejjednodušeji zvládnout celou problematiku katastru nemovitostí v rámci svých činností.

Zobrazit MawisGeoportalZobrazit DTMČR