Majetkoprávní dokumentace

Zajišťujeme projednávání a uzavření smluv s vlastníky dotčených nemovitých věcí.

Zajišťujeme projednávání a uzavření smluv s vlastníky dotčených nemovitých věcí, včetně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (vodovodní, kanalizační, energetické, plynovodní). Dále realizujeme činnost mandatáře při výkupech pozemků pro stavby dopravní infrastruktury. Tyto činnosti vykonáváme pro největší správce inženýrských sítí, jako jsou E.ON Distribuce a.s., GasNet s.r.o., ČEZ a.s., NET4GAS s.r.o. atd.