Projektování elektrických sítí

Zpracování studie, vyhotovení projektové dokumentace pro územní i stavební řízení, realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby.

Majitelům a správcům elektrických a sdělovacích sítí poskytujeme služby v oblasti projektování. Konkrétně nabízíme projektování sítí nízkého a vysokého napětí a transformačních stanic, zpracování projektů veřejného osvětlení a rozhlasu, inženýrskou činnost spojenou s projekčními pracemi – projednání a zajištění souhlasů orgánů státní správy (SS) a technické infrastruktury (TI), inženýrskou činnost související s realizací projektu, autorský dozor, uzavírání smluv včetně vložení do katastru nemovitostí).

Zobrazit MawisGeoportalZobrazit DTMČR