Technická dokumentace IS

Zajišťujeme kompletní zpracování technické dokumentace inženýrských sítí.

Subjektům technické infrastruktury zajišťujeme zhotovení dokumentace inženýrských sítí od analýzy aktuálního stavu, po sběr dat a jejich zpracování. Dále poskytujeme poradenské služby související s vypracováním metodik pro tvorbu a správu sítě až po pořízení technické dokumentace v rámci pilotního projektu přes samotný masivní sběr dat včetně jejich zpracování v GIS/CAD systémech, až po zajištění jejich aktualizace dat.