Reference

Zpětná vazba od našich spokojených zákazníků.

Dne 7.4.2022 byl společností HRDLIČKA spol.s r.o. představen software MawisPhoto - Beta verze přímo v terénu na naší stavbě: Buttulova. Následně jsme si nechali vyhotovit 3D model stavby (georeferencovaný pomocí bodů označených QR kódy), abychom měli zaznamenaný stav stavby pod povrchem. Díky tomu i zpětně víme, jak hluboko máme položené inženýrské sítě, jestli byly dodrženy základní normy, zda někde dochází ke křížení sítí..atd. Tento dokument budeme využívat jako efektivní a přesný podklad pro další rozhodnutí např. v případě oprav. Se zaškolením i spoluprací jsme byli spokojení a v softwarovém řešení MawisPhoto - Beta verze vidíme důležitou součást v dalším plánování stavebních úprav."

MawisPhoto

Ing. Jan Vlach, informatik, vedení města Chotěboř

Aplikaci UtilityReport ocení nejen stavebníci rodinných domků, kteří zadáním několika informací o stavbě do webového formuláře získají do své schránky vyjádření od správců sítí pro stavební úřad a ulehčí si tak zdlouhavé obcházení těchto institucí popřípadě ušetří peníze a nemusí si na tyto činnosti najímat odborné firmy.

UtilityReport

Ing. Jiří Fišer, vedoucí odboru informatiky

Firma HRDLIČKA nám poskytuje komplexní mapový servis od roku 1996. Starají se nám o geodetickou část provozní dokumentace, udržují aktuální datové sady státního mapového díla, předávají informace státní správě o umístění technické infrastruktury (poskytování údajů o území pro ÚAP) a zajišťují další specifické mapové podklady podle našeho zadání.

Mapový servis

Ing. Václav Čechura, specialista koncepce a strategie PS

Firma HRDLIČKA pro naši společnost mimo jiné poskytuje geodetické služby při pořizování dokumentace průběhů sítí elektřiny a plynu. Dále zajišťuje kontroly geodetické dokumentace skutečného provedení staveb, což pomáhá udržovat dokumentaci v jednotné formě a kvalitě.

Dokumentace skutečného provedení staveb

Ing. Jiří Sulek, vedoucí, správa technické evidence a GIS

Díky společnosti HRDLIČKA dnes máme k dispozici digitální historickou ortofotomapu z 30., 70. a 80. let minulého století, která velmi dobře slouží jak našim pracovníkům při analýzách rozvoje území našeho města, tak i např. studentům jako podklad pro jejich studium historie a územního rozvoje.

Ortofotomapy

Ing. Jiří Fišer, vedoucí odboru informatiky, Magistrát města Olomouc

Se společností HRDLIČKA spolupracujeme řadu let. Mimo jiné nám pomáhá řešit složitou problematiku zřizování věcných břemen. Výborná orientace společnosti HRDLIČKA v této oblasti výrazně přispívá k úspěšnému dokončení těchto administrativních činností ke spokojenosti všech našich koncových odběratelů.

Věcná břemena

Dana Mrvová, řízení výstavby, E.ON Česká republika, s.r.o.

Aplikace UtilityReport je jedinečným pomocníkem pro stavebníky, kteří na jednom místě naleznou potřebné prvotní informace o sítích technické infrastruktury na území dotčeném navrhovanou stavbou a mají možnost s některými vlastníky těchto sítí přímo z této aplikace komunikovat.

UtilityReport

Vladimíra Helebrantová, vedoucí technického oddělení

Firma HRDLIČKA pro nás realizovala již mnoho zakázek technicko-provozní evidence vodních toků a dalších speciálních geodetických prací. Rozumí zadání, plní naše požadavky, dodržují termíny, přicházejí s návrhy na zlepšení a poměr cena/výkon je pro nás zcela vyhovující.

Geodézie

Filip Janda, technik

Aplikace UtilityReport se pro nás stala nepostradatelným pomocníkem, kdy nám do značné míry zjednodušuje práci při vyjadřování k existenci sítí ve správě naší společnosti. Automatizovaná filtrace negativních vyjádření funguje bezchybně. Dnes se již větší část žadatelů na nás obrací právě touto cestou a její působení je tak stále více znát.

UtilityReport

Ing. Stanislav Votruba, ředitel sekce Správa energetického majetku

Za společnost EG.D jsme mezi prvními vyzkoušeli technologii MawisPhoto, která řeší efektivní řízení staveb, umožňuje dokumentaci stavby a jejích míst. Naši operátoři pro sběr dat v terénu byli firmou Hrdlička nejprve řádně proškoleni, díky tomu jsme měli možnost vyzkoušet různé metody snímkování. Nejčastější metodou dokumentace dat byl 3D model georeferencovaný pomocí bodů označených QR kódy, kdy je práce v terénu rychlá. Pouze natočíte video a můžete z výsledného 3D modelu odečítat délky a kubatury. Celkově jsme zdokumentovali na 80 staveb 4mi různými metodami. Ke všem výsledným datům máme nyní přístup ve webové aplikaci a obecně dosahují 3. třídy přesnosti používané pro měření v katastru nemovitosti (dle Vyhlášky o katastru nemovitostí). Technologie nám umožňuje kromě obrazového 3D záznamu skutečného stavu dokumentovaného místa, měření souřadnic, délek, ploch a objemů, a tím kontrolu stavby na dálku. Služba je skvělá také na evidenci víceprací. Efektivněji a rychleji pomáhá jako podklad pro řešení oprav a poruch. Jako nespornou další výhodu celé technologie vnímáme to, že dokumentaci pro výše uvedené účely může provést kdokoliv na stavbě, kdo bude mít po ruce telefon s instalovanou aplikací.

MawisPhoto

Libor Straka, GIS project manager ve společnosti EG.D