Budování marketingu ve firmě Hrdlička

Jaký byl vývoj marketingového oddělení a je pro geodézii či geoinformatiku potřeba?
3.2.2023
2006 – letáky, prospekty a prezentace

Firma Hrdlička je zavedená česká rodinná firma, která se zabývá geodézií v souvislostech již více než 30 let. Marketingové oddělení bylo vytvořeno v roce 2006 jako podpora obchodníkům a mělo za úkol tvorbu propagačních materiálů, reklamních předmětů a prezentací o geodetických službách. Vše bylo využíváno nejen při obchodních schůzkách, ale i na různých akcích a konferencích. Do roku 2010 se jednalo čistě o off-line marketingovou podporu.

2011 – webová aplikace UtilityReport a portál Mawis.eu

Online prezentací na internetu se začal marketing zabývat až po dalších 4 letech se vznikem první webové aplikace UtilityReport – hromadná podatelna žádostí o vyjádření k existenci sítí. Vytvořila se nová značka, identita s designem, obsah, webové stránky a další materiály potřebné k obchodnímu prodeji. V roce 2011 vznikl také MAWIS „brána do světa geodat“, kde postupem času přibývaly nové webové služby firmy Hrdlička.

2015 – redesign korporátní identity firmy

Marketing je dynamicky se vyvíjející disciplína využívající moderní technologie. Je to stejné jako u hardwaru a softwaru, kde existuje tzv. poločas rozpadu, po němž je třeba provést modernizaci, aby vše odpovídalo aktuálním trendům. K tomu kolem roku 2015 došlo také v souvislosti s identitou firmy Hrdlička a MAWIS službami. Materiály zestárly a nebyly konkurenceschopné, takže se přistoupilo k profesionalizaci v budování značky (brandu), korporátní identity (CI), grafické identity (GI) a na to navazujících off-line i online propagaci, které měly dále pomáhat k maximalizaci prodejů obchodními zástupci.

2019 – vstup do světa E-commerce, prodej elektronických produktů a licencí

Další změna a etapa přichází v „předcovidovém“ roce 2019. Světové i české ekonomice se daří a obchod, resp. prodej se houfně přesouvá na internet do tzv. E-commerce. Digitální doba je tady a vznikají nové požadavky na marketing, který má za úkol začít prodávat licence k produktům a službám v prostředí internetu. Vybudovali jsme proto úplně nový portál MAWIS 2.0, implementovali platební bránu, připravili balíčky (licence) služby UtilityReport a začali tvořit novou zákaznickou cestu v poměrně konzervativním odvětví stavebnictví, kde z velké části cílíme na technickou veřejnost, projektanty, stavební společnosti a správce technické infrastruktury.

2020 – od podpory obchodníkům k samostatným akvizicím v digitálním světě

Často panuje názor, že v oboru geodézie a geoinformatiky je investice do marketingu zbytečná. Vše funguje na dobrém jménu firmy, přímých obchodních kontaktech a roky prověřeném doporučení. To je z velké části pravda, ale v případě prodeje „levných“ licencí webových služeb se při velikosti středního podniku již obchodním zástupcům finančně nevyplatí běhat pro „malé“ zakázky a prošoupat si další černé lakýrky. Museli jsme se na situaci podívat z jiného úhlu a rozhodli se, že vybudujeme digitální marketing, který se sám prodejem produktů a služeb „uživí“, resp. vydělá si na sebe. Tento cíl není snadné splnit bez správně určeného směru a bez zkušeností z praxe. Začali jsme proto spolupracovat se společností BOOTIQ.

2022 – persony, kanály, funely, měření, PPC reklamy a e-mailing

Identifikovat zákaznickou cestu, když nelze přesně určit marketingové persony, se brzy ukázalo jako náročný úkol. Cesta k cílovým skupinám totiž nevede přímo, a proto je náročné jim vysvětlit veškeré benefity služby skrze jeden marketingový kanál. Z toho důvodu jsme se rozhodli zaměřit na vícero oblastí digitálního marketingu – online, PPC, sociální sítě i tradiční média, ale i e-mail marketing. Navíc bylo ještě potřeba naučit zákazníky objednávat a nakupovat licence k našim službám online. Tým BOOTIQ nám pomohl s optimalizací marketingové strategie. Během roku a půl jsme našli optimální cestu a podařilo se nám dosáhnout stanoveného cíle 1 000 uživatelů, představujícího zlom v rentabilnosti služby UtilityReport.

Chcete-li se dozvědět více o spolupráci s BOOTIQ, přečtěte si referenci na webu: Hrdlička – BOOTIQ.

Mgr. Lukáš Opat

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Chci odebírat