Estakáda Plzeň – důležitost geodetů na stavbě

Nový západní okruh je pro město Plzeň klíčovou dopravní stavbou.
12.5.2022

Budovaný obchvat skládající se zejména z mostních objektů včetně 1,2 km dlouhé estakády a dalších 3,5 km odvodněných komunikací je výzvou nejen pro stavební společnosti, ale i pro geodety, kteří jsou důležitou součástí této stavby dvacetiletí.

Stavba, která by měla být uvedena do provozu v létě 2023, navazuje na tzv. nultou etapu výstavby, která již spojila Domažlickou ulici s Vejprnickou. Další etapa má odvést část tranzitní dopravy zejména z Karlovarské a Klatovské třídy, které jsou přetížené, protože po nich denně projedou desítky tisíc aut. Počítačové simulace odhadují, že na Karlovarské třídě nebo mostu Generála Pattona pak může ubýt až třetina aut.

Geodeti mají na takovéto stavbě zásadní roli. Vedle základního polohového a výškového usazení stavby v prostoru zajišťují každodenní vytyčování jednotlivých etap a také následnou prostorovou kontrolu dílčích prvků. Vzhledem k velkým hmotovým objemům také monitorují, zda nedochází k poklesům nebo posunům částí stavby. Na závěr se také zjišťuje stav hotového prvku – porovnává se jeho skutečná poloha s projektovanou a posuzuje se dodržení předepsaných odchylek.

Chcete se dozvědět více? Přečtěte si celý článek, které vyšel v časopisu Silnice a železnice.

Radek Burián


Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Chci odebírat