Další automatizace zpracování staveb

1.1.2021 byla spuštěna produkční verze EMS21+, Externí Mapové Služby pro společnost EG.D, a.s.
9.3.2021

Hlavním dodavatelem je firma Intelis, s.r.o. ze skupiny Hrdlička a firma Hrdlička, s.r.o. pak již tradičně zajišťuje zpracování geodat.
Od roku 2006, kdy byla EMS - tehdy ještě pro E.ON - poprvé spuštěna, se způsob kontroly a zapracování dat z dokumentací staveb výrazně posunul. Digitalizace a automatizace postupuje v oboru geomatiky možná rychleji než v ostatních sférách a služba EMS v něm udává nové trendy.
Od dob, kdy naši kolegové v kancelářích během „úředních hodin“ vyhlíželi geodety s papírovou dokumentací v deskách v podpaží, aby ji manuálně zkontrolovali a opatřili razítkem, se mnohé změnilo. Předávání dokumentací online přes webové rozhraní bylo první vlaštovkou, následovaly online kontroly s možností okamžitého zjištění nedostatků a nyní se celý proces posunuje zase o kus dále, když se data z vyhovujících dokumentací rovnou automaticky zapracují do datového skladu.
Pro zpracování dokumentací je ze strany EG.D všem dodavatelům poskytnuta detailní metodika a popis výměnného formátu (GML). Geodetické firmy tedy nejsou omezené na konkrétní software a mohou si zvolit platformu, kterou budou využívat, případně si vytvořit vlastní zpracovatelskou linku. Před odevzdáním si mohou v EMS21+ dokumentaci zdarma zkontrolovat a naostro již předávat data zaručeně bez chyb.

Jak to celé funguje?
Pro aktualizaci polohopisných dat je zavedena stavová logika prvků.
Před zpracováním nové dokumentace je proveden výdej dat – všechny vydané prvky jsou ve stavu stávající.
Po aktualizaci vrací geodet všechny vydané prvky zpět v jednom ze 3 stavů (stávající / měněný / zrušený) a nově měřené prvky předává ve stavu nový.
EMS21+ dokumentace automaticky zapracuje do bezešvé mapy a předá zpět k dalšímu použití.

Jaké jsou přínosy?

Častější aktualizace a rychlejší zapracování staveb – změny předávány 1 x týdně
Možnost volby zpracovatelského SW
Návaznost na další systémy zákazníka (věcná břemena, projektování atd.)
Přehled o historii změn / původu dat

Několik čísel o EMS21+
Uživatelé: stovky z řad geodetických, projekčních a zhotovitelských firem
Pokrytí: přes 4 000 katastrálních území (cca 1/3 ČR)
Počty zpracovaných dokumentací staveb: 16 000 za rok (předprojektové zaměření + DSPS)
Počet prvků v datovém skladu: přes 50 000 000

Pokud nás chcete pravidelně sledovat, přihlaste si newsletter
Přihlásit newsletter