Aktivně podporujeme vznik standardů pro ŘSD ČR

Geodetická společnost Hrdlička byla oslovena ŘSD ČR..
31.10.2019

Geodetická společnost Hrdlička byla oslovena Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále ŘSD ČR) podílet se na vytvoření výměnného formátu záborových elaborátů uváděného pod akronymem VFZE, jenž bude definovaný a závazný v datovém předpisu ŘSD ČR C3 pro tvorbu digitálního záborového elaborátu.

Ředitelství silnic a dálnic je v České republice jedním z nejvýznamnějších investorů v investiční výstavbě a zároveň majoritním objednatelem projektů silničních staveb a své požadavky na zpracování dokumentace má shrnuty v předpisech MD ČR – systém jakosti pozemních komunikací.

Vzhledem k objemu zakázek řeší Ředitelství silnic a dálnic ČR automatizaci procesů sdílení, distribuce a využití dat, přičemž jedním z oblastí je proces majetkoprávního vypořádání. Proto byla ze strany ŘSD ČT založena pracovní skupina pod manažerským vedením společnosti Hrdlička a členů firmy GMtech, jejímž úkolem bylo navržení, projednání, vytvoření a testování výměnného formátu pro záborové elaboráty pro předpisu C3 ŘSD ČR. Cílem tvorby VFZE je ze strany ŘSD ČR naplňování úkolů a myšlenek iniciativ vlády ČR v zavedení Průmyslu 4.0 a  využití postupů BIM ve stavební praxi.

Pracovní skupina ustanovená ve složení projektový vedoucí a architekt Jan Jiránek (Hrdlička), analytik Roman Štancl (Hrdlička), zástupce objednatele Jana Jelínková (ŘSD ČR), zástupce za odborné činnosti v procesu tvorby záborových elaborátů ŘSD ČR Tomáš Bonacina a Michal Fiala (GMtech) pod garantem za objednatele p. Kamila Alferiho (ŘSD ČR) vytvořila výměnný formát, který je v současnosti již nasazován do stavební praxe v procesu přípravy.

Pracovní skupina začala na výměnném formátu pracovat v druhé polovině roku 2018, navázala úzkou spolupráci se Správou železniční dopravní cesty, zejména ve věci zavedení jednotného systému záborových elaborátů na SŽDC za využití zkušeností z ŘSD ČR a jednala také s odborníky z oblasti majetkoprávního vypořádání.

Je nutno podotknout ze záborový elaborát jako celek se skládá ze tří druhů záborových elaborátů – elaborát majetkoprávní, elaborát ZPF (zemědělský půdní fond) a elaborát PUPFL (pozemek určený k plnění funkcí lesa). Všechny tři elaboráty mají vždy tři části – textovou, grafickou a tabulkou. Celá problematika je ještě komplikovanější neboť ke třem hlavním stupňům vzniká mnoho pracovních verzí elaborátů – ZE-DUR, ZE-DSP před oddělením, ZE-DSP-SP po vkladu geometrického plánu. Celému procesu byl nucen objednatel, jakým je ŘSD ČR s působností po celé České republice a desítkami staveb v přípravě dát řád a proto se ŘSD ČR rozhodlo celý proces týkající se záborových elaborátů standardizovat a  automatizovat prostřednictvím tohoto výměnného formátu.

VFZE byl zvolen a následně popsan v jazyce XML včetně uložení geometrie ve formátu GML, umožňující všem účastníkům výstavby jednoduše spolupracovat, protože všichni pracují se stejnými daty ve stejně popsaném a otevřeném standardu.

Ing. Jan Jiránek

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Děkujeme za přihlášení.
Oops! Something went wrong while submitting the form.