HRDLIČKA Holding se rozrůstá o další společnost

Nová společnost nese název GEODATA Ukraine
24.3.2021

Dne 16. 3. 2021 byla v Kyjevě oficiálně založená společnost GEODATA Ukraine jako geomatická firma, která chce na Ukrajině využít dlouhodobých zkušeností skupiny HRDLIČKA Holding. Cíl a ambice jsou jednoznačně vyjádřeny mottem "Digitalizujeme Ukrajinu".

Funkci ředitele společnosti bude vykonávat Yevhenii Spivak, který již dříve působil v rámci slovenské firmy HRDLIČKA-SLOVAKIA. GEODATA Ukraine se bude zabývat hlavně geomatickými službami pro klienty z řad správců technické infrastruktury, projekčních a stavebních organizací, ale i státní správy či samosprávy.

Klientům se chystá nabízet komplexní služby v oblasti tvorby digitálních dat s využitím moderních technologií, ale stejně tak i práce v inženýrské geodézii.

HRDLIČKA Holding розширюється, та відкриває компанію.


16 березня 2021 року у Києві було офіційно створено GEODATA Ukraine як геоматичну компанію, яка хоче використовувати багаторічний досвід групи  HRDLIČKA  Holding  в Україні. Мета та амбіції чітко виражені девізом "Ми оцифруємо Україну".

Євгеній Співак, який раніше працював у словацькій компанії HRDLIČKA-SLOVAKIA, буде  директором компанії. GEODATA  Ukraine  буде займатися в основному геоматичними послугами для клієнтів з числа менеджерів технічної інфраструктури, проектних та будівельних організацій, а також державного управління та самоврядування.

Клієнтам буде запрпоновано комплексні послуги у галузі створення цифрових даних із використанням сучасних технологій, а також роботу в інженерній геодезії.

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Chci odebírat