HRDLIČKA nově členem aliance UAVA

Stali jsme se nově členem aliance pro bezpilotní letecký průmysl..
28.2.2020

Posláním Aliance je vytvářet předpoklady a optimální podmínky pro výzkum, vývoj, výrobu, obchod  s cílem rozvíjet UAV technologie a UAV aplikace, dále spolupráce s orgány a organizacemi, které přímo či nepřímo navazují na předmět činnosti sdružených členů, zejména iniciováním legislativních, ekonomických a organizačních předpokladů s cílem podpořit bezpilotní letecký průmysl. Klíčová je spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s Parlamentem ČR v oblasti podnikání v oboru leteckého bezpilotního průmyslu. V celospolečenském kontextu se aliance zasazuje o informovanost veřejnosti týkající se technologie UAV.

Aliance rovněž zastupuje, reprezentuje a propaguje Alianci a její členy, rozvíjí spolupráci mezi členy a spolupráci zaměřenou na získávání a podporu nových projektů pro průmyslové aplikace UAV, dále podporuje a propaguje vzdělávání pro bezpilotní letecký průmysl.

K naplnění tohoto poslání sdružuje Aliance zejména komerční subjekty, vědecké pracovníky a instituce, nevládní a neziskové organizace a všechny příznivce podporující bezpilotní letecký průmysl.

Autor: Ing. Tomáš Kocian
převzato z UAVA

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Chci odebírat