Mapování podkladů na vybraných tratích D3 Brno

Pomáhali jsme mapovat podklady na vybraných tratích se zjednodušeným řízením dopravy.
5.8.2022

Dopravna D3 je v českém železničním provozu na tratích provozovaných Správou železnic označení pro dopravny na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu SŽ D3 (tzv. tratích D3).

Na jaře letošního roku jsme ve dvou etapách realizovali zakázku mapování šesti úseků tratí. Rozsah zaměřovaných železničních stanic byl přibližně v objemu 5 kilometrů a rozsah širých tratí (úseků mezi železničními stanicemi) přibližně v objemu 33 kilometrů. Jednalo se o zaměření polohopisu a výškopisu – podrobné mapování železničního svršku, spodku, terénu, komunikací, všech pevných předmětů, inženýrských sítí – železničních širých tratí a železničních stanic.

Geodetické práce při takovýchto činnostech jsou velice různorodé: od kontroly železničního bodového pole a vzájemné viditelnosti jednotlivých bodů přes vyhledání znaků vlastnických hranic (mezníky, kameny), nalezení všech evidovaných propustků a prvků přes samotné geodetické měření až po zpracování ve 3D grafickém prostředí.

Typově se jednalo o tratě všech druhů: od jednoduchých přehledných tratí a stanic přes složitější mosty až po úseky v hlubokých zářezech či násypech. V některých místech byly výškové rozdíly mezi tratí a okolím i větší než 20 metrů, často se skalními stěnami. Abychom byli schopni v takto složitých terénech zaměření provádět, museli jsme samostatně zaměřovat osu železniční trati a nejbližší okolí, za pomoci dalších polygonových pořadů pak vždy ještě jednu a druhou stranu násypu, případně zářezu. Vlastnická hranice nebyla navíc vždy hned u paty železničního tělesa, ale v některých místech i 5 až 10 metrů od paty svahu. Více než třetina území vedla v zalesněných a někdy skoro neprostupných prostorech. Na jednom z traťových úseků se nacházely i dva viadukty – ty byly zaměřeny ve 3D a vyhodnoceny pomocí tzv. mračen bodů. Tato technologie používá ke sběru dat přístroje zvané skener – což jsou robotizované totální stanice schopné v rámci dané výseče zaznamenat až 26 600 bodů za sekundu.

Samozřejmostí byla fotodokumentace v kroku trati 50 metrů a fotodokumentace propustků a mostů. Po dokončení všech terénních prací, ale i v průběhu nich, se prováděly kancelářské práce. Jelikož se jednalo o železniční trať, mapování a vyhotovení dokumentace se provádělo dle předpisu Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty; Účelová železniční mapa velkého měřítka; Účelová železniční mapa velkého měřítka atd.

Při geodetickém měření člověk objeví spoustu zajímavých výhledů a dostane se na místa, kam by se normálně nedostal. Samozřejmě v rámci pracovních povinností a s potřebným školením. Do provozované dopravní cesty je totiž, krom míst určených pro veřejnost, vstup zakázán. Krom čtyř nádraží a již zmíněných viaduktů jsme prošli i tunelem pod dálnicí D1 a zaměřili i ocelovou konstrukci mostu, který se klene v délce bezmála 250 metrů přes údolí nad řekou Oslavou ve Velkém Meziříčí. Na zakázce se zdárně podílely pobočky Vysočina a Brno.

Ing. Pavel Hladík

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Chci odebírat