Měření interiérů: Případová studie z Okresního soudu

Nakoukněte s námi do zákulisí inovativního projektu měření interiérů.
25.5.2024

Skenování se často používá spíše v exteriéru. Vy s námi tentokrát nakoukněte do zákulisí projektu v interiéru a poznejte technologie, které jsme použili.

Technologie laserového skenování a celá škála jiných metod, které při našem měření používáme, otevírají řadu možností. Jedním z příkladů, kde moderní geodetické metody měření a sběru dat zcela změnily způsoby měření, je laserové skenování, které jsme využili v nedávném projektu zaměření a digitalizace interiérů Okresního soudu v Karlových Varech.

Jak vypadal projektový tým?

Terénní měření provedl tým geodetů, složený ze zkušených specialistů: Zuzany Mošnové, Ondřeje Kočího, Ondřeje Filipa, Jiřího Babky a Lenky Hoškové. Další klíčovou fází projektu bylo zpracování dat. Po měření se Lenka Kočí společně s Ondřejem Filipem pustili do zpracování mračen bodů, z nichž vznikly 3D modely a výkresový pasport budovy (půdorysy, řezy a pohledy) pro další použití. Požadovaný polohopis byl vytažen z mračna bodů pomocí softwaru Panorama stejným způsobem, jakým se provádí vektorizace pro digitální technickou mapu.

Jaké jsme použili technologie a vybavení?

Pro skenování jsme v budově použili přístroje značky Trimble, konkrétně modely X7 a X9, které máme vyzkoušené a ověřené řadou jiných projektů. SLAM skenery v interiéru ani drony v exteriéru jsme nemohli využít, protože jsme museli splnit podmínku statického skenování.

Jak probíhal samotný projekt?

Měření trvalo celkem čtyři dny, přičemž každý den v terénu měřila tříčlenná skupina. Díky efektivní práci týmu a použité technologii bylo možné dosáhnout extrémní přesnosti a rychlosti sběru dat, což je klíčové pro rychlou realizaci projektů tohoto typu.

Více času vždy zabere zpracování velkých objemů dat, které je potřeba připravit pro 3D modely a 2D půdorysy.

Následné zpracování dokumentace trvalo týmu celkem pět týdnů, z toho například týden se zpracovávala mračna bodů.

Data se také archivují pro případné další použití.

S jakými výzvami jsme se potýkali?

Během našeho měření jsme se sice nesetkali s duchy či skřítky, kteří jsou částí místního folklóru, že ve sklepení straší, ale práce geodetů je často plná nečekaných a fascinujících momentů. Tento projekt nebyl výjimkou. Objevování tajemných a běžně nepřístupných míst přidává naší práci jedinečnou hodnotu a zažíváme tak příběhy, které se občas stávají legendami sdílenými u večerního piva.

Jaké má laserové skenování výhody?

Výhody použité metody jsou značné. Laserové skenování umožňuje extrémní přesnost měření, rychlý sběr dat, snadnou aktualizaci 3D modelů a atraktivní vizualizace. Tyto aspekty zvyšují efektivitu projektů a umožňují detailní analýzu a plánování rekonstrukcí.

A co napsat závěrem?

Projekt Okresního soudu v Karlových Varech je příkladem, jak současné geodetické metody přinášejí výhody v podobě rychlého zjištění aktuálního stavu a mohou být tedy operativně použity při správě a renovaci budov. Přesné laserové skenování a následné zpracování velkých objemů naměřených dat v podání geodetů přináší přidanou hodnotu architektům, projektantům i správcům nemovitostí.

Mgr. Lucie Kmochová

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Děkujeme za přihlášení.
Oops! Something went wrong while submitting the form.