Nová aplikace MAWIS ContractSupport

Smlouvy, dokumenty a návrhy na vklad do katastru lusknutím prstu.
29.10.2021

S radostí Vám představujeme novou službu ContractSupport, která je nově i součástí portálu MAWIS.

ContractSupport zjednodušuje proces tvorby smluv při inženýringu staveb a majetkoprávním vypořádání týkající se věcných břemen.

Dle připravených pravidel a podmínek aplikace vygeneruje smlouvy s přílohami a zpřístupní je ke stažení ve formátu Word. Ty může následně uživatel editovat či upravovat. Aplikace logicky vpisuje texty podle typu subjektu či daňové povinnosti a vypočítává výše náhrad předem definovanými vzorci.

Zároveň je aplikace propojena s katastrem nemovitostí a využívá tedy data o parcelách a vlastnících ze souboru GP VBř. Podporuje editaci záznamů věcných břemen, listů vlastnictví, vlastníků a smluv. Výhodou je možnost porovnání dat vůči aktuálnímu stavu parcel v RÚIAN. Navíc dokáže elektronicky přenést údaje ze smluv do formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

ContractSupport zrychlí a zlevní uzavírání smluv s vlastníky nemovitostí. Automatizuje generování správných textů do smluv o věcných břemenech a podporuje práci s daty katastru nemovitostí, čímž eliminuje možné chyby.

Všechny výhody této služby naleznete na webových stránkách: www.contractsupport.eu.

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Děkujeme za přihlášení.
Oops! Something went wrong while submitting the form.