Nová retenční nádrž na Vinicích

Plzeň buduje novou retenční nádrž, která zadrží až 6000 kubíků vody.
21.1.2022

Retenční (odlehčovací) nádrž pro smíšenou kanalizaci je sice oddělenou stavbou od právě budované třetí etapy západního obchvatu Plzně, přesto spolu tyto stavby úzce souvisejí, i když je od sebe dělí vzdálenost téměř dvou kilometrů.

Dokončení a plné zprovoznění této nádrže je jednou z podmínek pro uvedení západního obchvatu do provozu, a proto je její dokončení z hlediska infrastruktury Plzně poměrně důležité. Ze severní části obchvatu bude svedena dešťová kanalizace právě do stoky, na níž se retenční nádrž buduje. V budoucnu by měly navazovat další developerské projekty, které se na aktuálně přetíženou stoku mohou po dokončení této stavby připojit.

Hlavní význam retenční nádrže je v období přívalových dešťů, kdy by hrozilo přetížení starých kanalizačních stok. Při zvýšeném průtoku se v retenční nádrži začne akumulovat odpadní voda a po uklidnění situace se začne nádrž zase pomalu vypouštět. Celkový objem nádrže je šest tisíc kubických metrů.

Z pohledu geodeta bylo nejnáročnější primární výškové usazení celé stavby. Retenční nádrž totiž navazuje z obou stran (nátok a výtok) na přibližně šedesát let starou kanalizaci, která je v hloubce kolem deseti metrů. Takže přesné výškové zaměření průběhu kanalizace, jež byla v plném provozu, nebylo vůbec jednoduché. Obtížný byl také přesun bodového pole pro přesné vytyčování na stěny zápor tak, abychom byli schopni vytyčovat i na dně výkopu a zároveň mohli kontrolovat, zda záporové stěny polohově nepracují.

Zajímavé bylo sledovat průběh stavby jako celku. Tělo nádrže je vyprojektováno jako podzemní, takže po rozsáhlých výkopových pracích a budování masivní železobetonové konstrukce se vše zase zakrylo hlínou a ornicí a terén opět kopíruje původní stav. Stavba se blíží ke konci a již se vytyčují povrchové komunikace a parkové úpravy (pískové chodníčky, stromy atp.).

Pokud vás zajímají další informace, můžete si přečíst článek, který na svém webu vydalo město Plzeň.

Radek Burián

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Děkujeme za přihlášení.
Oops! Something went wrong while submitting the form.