Nová verze služby Mawis Geoportál

Vylepšená aplikace je rychlejší, nabízí řadu nových funkcí a je webová.
14.6.2022

Geoportál je nástroj, který je určený pro vizualizaci, publikaci a sdílení geodat. Geodata poskytují komplexní prostorové informace, zvyšují efektivitu řízení a spoří uživatelům čas.

Nová verze aplikace nabízí jednoduší správu dat a možnost jejich sdílení mezi uživateli. Přístup a vizualizace dat je podstatně rychlejší a nevyžaduje žádnou speciální aplikaci. Aplikace je webová, takže vše funguje v internetovém prohlížeči. Nastavení projektu např. zobrazené vrstvy, vzhled prvků apod. je možné sdílet prostřednictvím vygenerovaného odkazu. Aktuální situaci je možné exportovat ve formě PDF, JPG, PNG a SVG pomocí nástroje tisk. Výstup může obsahovat, dle potřeb správce dat, další prvky jako je legenda, měřítko, směrovka, textové pole, logo atd.

Jednotlivé projekty mohou mít nastavena různá práva a přístupy pro uživatele či jejich skupiny. Díky tomu může být zpřístupněno zobrazení vybraných dat široké veřejnosti i bez přihlašovacích údajů, a uživatelé, jakými jsou například správci dat, s vyššími právy mohou prohlížet kompletní data i s atributy, využívat komplexnější funkce, mezi které patří např. editace dat nebo geolokace.

Pomocí editačních nástrojů může uživatel přidávat nové záznamy do vybrané vrstvy, upravovat geometrii a atributy prvku nebo vybraný prvek z vrstvy zcela odstranit. Všechny vrstvy uložené v databázi na našem serveru mohou být takto editovány. Dalším výše zmíněným nástrojem byla geolokace, která s využitím GPS umožňuje určit polohu uživatele v terénu a zobrazit ji přímo v mapovém okně.

Mezi užitečné funkce patří i propojení aplikace s katastrem nemovitostí, díky kterému je možné zobrazovat informace o parcelách anebo přejít přímo na konkrétní detailní stránky ČUZK. Geoportál nabízí i základní funkce, na které jsou uživatelé zvyklí, jako je měření délek, ploch a úhlů, vytvoření dočasné kresby, vyhledávání prvků na základě vybraného atributu nebo zobrazování pop-up s popisem prvku i fotografií.

V novém Geoportálu rozvíjíme možnost propojení se službou UtilityReport, kdy zakreslené území a důležité informace ze žádosti o vyjádření k existenci sítí je možné prohlížet přímo v mapovém okně aplikace Geoportál. Uživatel, resp. správce technické infrastruktury, může tedy hned vidět, zda dochází k protnutí zájmového území s vlastními daty. Může si prohlédnout i důležité parametry, jako je důvod podání, výška stavby, žadatel, investor atd. Pro přípravu vyjádření je možné vytvořit obrázek pomocí funkce tisk. Sdílení výřezu dat v CAD formátu je cílem budoucího vývoje aplikace.

Dle požadavků uživatelů Geoportálu je rovněž možné v rámci technologických možností nabídnout individuální řešení či upravené nástroje. Uživatelům nabízíme přípravu a následnou správu dat.

Spravujte svůj majetek efektivněji pomocí Geoportálu.

Marek Čelonk

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Děkujeme za přihlášení.
Oops! Something went wrong while submitting the form.