Podívejte se z výšky na železniční viadukty

V Olomouckém kraji jsme vytvořili 3D vizualizace historických staveb.
28.7.2023

Železniční trať Přerov–Bohumín, označovaná dnes také jako trať 271, tvořila důležitou dopravní stavbu již v 19. století. Tehdy patřila pod známou společnost c. k. privilegované Severní dráhy císaře Ferdinanda, a tak na ní vznikaly krásné dobové železniční mosty. Hranické a Jezernické viadukty byly v roce 2007 dokonce prohlášeny za kulturní památku České republiky.

Pojďme se tedy podívat na jednotlivé objekty zvlášť.

Jezernický viadukt tvoří vlastně 2 původně cihlové mosty, které byly postavené v polovině 19. století postupně vedle sebe. Tyčí se nad údolím potoka Jezernice mezi zastávkami Lipník nad Bečvou a Drahotuše v délce necelých 427 m. Celkem 42 větších i menších oblouků prošlo celkovou rekonstrukcí a viadukt získal ocenění Mostní dílo roku 2001 od Ministerstva dopravy ČR. Použity byly mrazuvzdorné cihly, železobetonová klenba byla do cihelných kleneb kotvená kovovou sítí.

Hranické viadukty označují tři souběžné železniční mosty, které se klenou nad řekou Veličkou v blízkosti nádraží Hranice na Moravě. První dvě cihlové stavby jsou vzájemně propojené betonovými deskami, které zakrývají mezery mezi sebou, v místě sdružených pilířů se dotýkají. Třetí stavbu, tedy betonový most, s nimi v místě mezer propojuje lávka.

Naši kolegové Ondřej Kočí a Ondřej Filip nejprve v terénu oba viadukty zaměřili z výšky a poté je Radim Holub zpracoval jako 3D vizualizace. Jaké přístroje byly použity a proč se 3D vizualizace vlastně vytváří? Přečtěte si vyjádření přímo od našich specialistů.

Trasa mezi Lipníkem nad Bečvou a Přerovem byla původně jednokolejnou tratí. V pol. 20. století začala její úprava na dvojkolejnou a dnes je i plně elektrizovaná. Patří do tzv. II. tranzitního železničního koridoru, což je hlavní dálkový železniční tah mezi Břeclaví a Petrovicemi u Karviné.

Prohlédněte si důležité a historicky významné úseky na této trase a pojďte se proletět nad oběma viadukty.

Technické podklady a odpovědi: Ing. Ondřej Kočí, Ondřej Filip a Bc. Radim Holub

Text: Mgr. Lucie Kmochová

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Děkujeme za přihlášení.
Oops! Something went wrong while submitting the form.