Rozdíl leteckého snímku a ortofota

Při využívání leteckých dat je třeba rozlišovat jednotlivé způsoby zpracování dat.
23.9.2020

Při využívání leteckých dat je třeba rozlišovat jednotlivé způsoby zpracování dat. To má totiž zásadní vliv na jejich přesnost. Nejběžnějším výstupem je ortofoto… nebo ne?

Letecký snímek
Nekoriguje zkreslení (viditelné fasády domů). Pokud se jedná o souvislé zobrazení, je provedena jen prostá transformace pomocí okrajů snímků tak, aby na sebe navazovaly.

Příklad: nezpracovaná data z letadel a dronů, historické snímky
Nepravé ortofoto
Vzniká opravou snímků o zkreslení způsobené náklonem snímku vůči terénu a provádí se pouze pro body na úrovni terénu. Jako podklad pro korekci se zpravidla používá model terénu.


Příklad: Ortofoto ČÚZK
Pravé ortofoto
Snímek převeden do pravoúhlé projekce(body na terénu i ostatní objekty) Pro tento způsob opravy se používá model povrchu. Varianta náročnější na zpracování, ale věrohodnější z hlediska odměřování vzdáleností mezi objekty.

Příklad: Data G3D

Pravé ortofoto
Nepravé ortofoto

Odměřování a vektorizace
Během měření a vektorizace z leteckých snímků může dojít závažným chybám vlivem zkreslení snímků viz obrázky.
Na pravém ortofoto je pata objektu A i jeho vrch A‘ na stejné poloze.
Na nepravém ortofoto (nebo leteckém snímku) došlo k výraznému rozdílu v poloze obrazu mezi patou (A) a vrchem objektu (A‘).

Závěr k vektorizaci:
• Z pravého ortofoto je možné vektorizovat ve všech úrovních
• Z nepravého ortofoto je možné vektorizovat objekty pouze v úrovni terénu
• Z leteckého snímku není vhodné vektorizovat vůbec


Kdy se s čím setkáte?
Pro snímky s vysokým rozlišením se zpravidla používá pravé ortofoto (typicky data z dronů). Pro snímky se středním a nižším rozlišením se používá nepravé ortofoto (letadla, satelity). Je to dáno jednak požadavky na přesnost a pak také velikostí perspektivního zkreslení.
Snímky z blízka budou velmi zkreslené a je třeba je opravovat. Jinak je takřka nelze spojit do nepravého ortofota.
Snímky z větší vzdálenosti/výšky nají menší perspektivní zkreslení a tudíž je to méně rušivé a "stačí" opravit chyby z náklonu snímku.

Autor: Ing. Ondřej Kočí

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Chci odebírat