Rozhovor s novým výrobním ředitelem Ing. Petrem Pavelkou

Od 1. ledna 2019 se stal výrobním ředitelem společnosti HRDLIČKA spol. s r. o. Ing. Petr Pavelka.
22.3.2019

Od 1. ledna 2019 se stal výrobním ředitelem společnosti HRDLIČKA spol. s r. o. Ing. Petr Pavelka, který dříve působil na pozici regionálního vedoucího severní Čechy.  

             

Petře, od 1. 1. 2019 jste se stal výrobním ředitelem, když jste převzal pozici od Ing. Jana Floriánka. Jak dlouho jste nabídku zvažoval a jak velká je to pro Vás výzva?
S majitelem firmy panem Martinem Hrdličkou a výkonným ředitelem Honzou Floriánkem jsme se o možnosti spolupráce začali bavit na jaře 2018. Ano, výzva to byla veliká, ale výzvy mě baví, proto jsem nabídku zvažoval a nakonec přijal.

Jako výrobní ředitel máte nyní na starosti celý geodetický úsek. Jaké budou Vaše první kroky, které budete chtít podniknout? Jaké jsou Vaše plány a cíle pro nejbližší měsíce?
Protože jsem měl na starosti poměrně dost staveb, musím nejdříve ukončit zakázky, které jsem vedl a koordinoval. Mým hlavním úkolem je komunikovat se zaměstnanci, pomáhat jim řešit ty nejsložitější úkoly a spolupracovat s obchodním oddělením tak, aby zakázky na pracovištích byly rozloženy rovnoměrně v průběhu celého roku. Cílem je, aby byli geodeti odborníci ve společnosti HRDLIČKA spokojeni.

V dnešní době se do oboru geodézie dostávají moderní technologie jako např. bezpilotní snímání, laserové skenování, BIM atd. Jak je na tom v současné době společnost HRDLIČKA z hlediska rozvoje nových technologií a jejich využívání v praxi?
Společnost HRDLIČKA již delší dobu patří mezi největší geodetické společnosti v České republice s poměrně širokým portfoliem činností. Pokud mezi špičku chceme patřit i nadále, musíme investovat do nových technologií mapování, podílet se na vývoji moderních metod a být součástí různých asociací a komor. V současné době vlastníme několik UAV zařízení, pomocí kterých snímáme objekty, areály a liniové stavby pro různé účely klientů. Zároveň se zabýváme pozemním skenováním a zpracováním vektorových objektů. Dále se zabýváme vývojem BIM Facility management a BIMu na liniových stavbách. Díky Asociaci Podnikatelů v Geomatice (APG) se snažíme prosazovat geodezii tam, kde se na ni zapomíná.

Obor geodézie je poměrně široký a je v něm aktuálně dost příležitostí. Chystáte nějakou úpravu portfolia zákazníků anebo zvýšení důrazu na některý typ zakázek?
Je potřeba říci, že společnost HRDLIČKA je právem mezi špičkou ve svém oboru především díky silnému a stabilnímu obchodnímu oddělení a díky citlivému rozdělování zakázek mezi jednotlivá pracoviště tak, aby všechna pracoviště byla dostatečně vytížena. V poslední době jste jistě všichni zaregistrovali větší koncentraci staveb. Díky tomu, že se naše pobočky nacházejí po celé republice, se můžeme soustředit na velké rozvojové zakázky, ale nezapomínáme ani na fyzické osoby, kterým pomáháme s jednoduchými geodetickými úkony.

Určitě se shodneme, že je neustále nutné zvyšovat povědomí o oboru. Aktuálně se o to snaží APG. Podniká v této věci i společnost HRDLIČKA nějaké kroky a snaží se oboru geodézie nějak pomoci?
Ano, společnost HRDLICKA je členem APG. V rámci APG byly vytvořeny pracovní týmy, které mají na starosti projednávání různých činností v katastru nemovitostí, v inženýrské geodézii, v GISu či se snaží být u vývoje BIM v ČR. V dnešní době se snažíme spolupracovat se středními a vysokými školami. Pro studenty pořádáme různé semináře, poskytujeme témata pro bakalářské a diplomové práce, nabízíme možnost brigády i zaměstnání jak studentům, tak absolventům, a další. Vše tak, aby z nich byli odborníci a geodezie je začala bavit.

Co byste Petře popřál oboru geodézie do dalších let a jaké si přejete, aby měl geodet na stavbách postavení za 5 let?
Především bych si přál, aby projektanti a stavebníci nezapomínali na geodety a brali je jako rovnocenné partnery. Aby si uvědomili, že bez geodetických podkladů nemohou vykonávat svou činnost – nenaprojektují a nezrealizují stavbu, nevypořádají nemovitosti, nepředají stavbu investorům a nezkolaudují.


Také bych rád oboru do dalších let popřál, aby o něj byl zase zájem.

Ing. Tomáš Kocian

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Děkujeme za přihlášení.
Oops! Something went wrong while submitting the form.