Rozhraní služby UtilityReport se spol. ČEPS

Integrace mezi naší službou a novým systémem AVES.
18.7.2021

V roce 2009 naše společnost spustila službu UtilityReport. Od té doby službu provozujeme a neustále ji rozvíjíme. Jedná se o úspěšný komerční produkt, který usnadňuje stavebníkovi část agendy v rámci stavebních povolovacích procesů. Díky tomu se řešení napojuje na významné celorepublikové i regionální správce technické infrastruktury, kteří jsou důležitým účastníkem řízení v rámci této agendy. Díky této službě jsme schopni proces efektivně digitalizovat a automatizovat.

Společnost ČEPS, a.s. se na nás v loňském roce obrátila s požadavkem na integraci mezi jejich novým systémem Automatizace Vyjádření k Existenci Sítí (AVES) a naší službou UtilityReport. Požádali nás o pomoc s vybudováním rozhraní pro automatické přebíráním žádostí z našeho systému (veřejné podatelny) do jejich nově pořízené aplikace dodané společností Arkance Systems CZ s.r.o. na podporu vyjadřování.

Společně realizované rozhraní firem de facto simuluje budoucí vizi fungování portálu stavebníka, který bude podporovat procesy vyjádření k existenci sítí. Z naší veřejné podatelny předáváme žádosti do řešení uvnitř infrastruktury ČEPSu a naopak ČEPS předává do našeho řešení definici své prostorové působnosti, kde se chtějí vyjadřovat k investičním záměrům a realizaci staveb.

Jsme rádi, že jsme byli u toho a pomohli společnosti ČEPS s automatizací a digitalizací jejich procesu.

Ředitel vývoje Ing. Jan Jiránek

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Děkujeme za přihlášení.
Oops! Something went wrong while submitting the form.