Spolupráce se studenty v roce 2023

Zapojení se do praxe je obohacující zkušenost už během studií i do budoucna při výběru povolání.
23.2.2024

Společnost HRDLIČKA se již dlouhá léta snaží podporovat a motivovat studenty. Jak se říká, škola je základ života. Avšak praxe a nabyté vědomosti z reálných situací pod dohledem odborníků jsou zkušeností, která vám umožní více pochopit a zažít si školní poučky a pravidla. Je rozhodně správné, že firmy navazují spolupráci se školami. Osvěta napříč obory může změnit postoj studentů při výběru budoucího povolání. Jsme rádi, že řada studentů u nás po skončení školy, praxe nebo brigády zůstala pracovat.

Geodetů je v současnosti celkově nedostatek. Cítíme odpovědnost podpořit a propagovat tento krásný obor.

JAKÁ JE PRÁCE GEODETA?

Zdá se jako obyčejná práce, ale pracujeme s velice drahými a moderními stroji, které vyžadují odbornou způsobilost. Zjednodušeně, než můžeme finálně zakázku považovat za uzavřenou a odevzdat ji zákazníkovi, jsou to hodiny příprav podkladů, zaměřování a kilometry chůze v terénu za jakéhokoliv počasí, dále hodiny zpracování dat v kanceláři pomocí speciálních licencovaných programů a komunikace s klientem. Je to rozhodně velmi rozmanitá práce.

Mohli bychom jmenovat nesčetný seznam aktivit, které připravujeme pro školy a studenty: odborné praxe, konference, soutěže, brigády…, sponzorujeme a podporujeme školní aktivity, představujeme studentům zábavnou formou práci geodeta nejen u nás ve firmě, ale přímo ve školách.

PŘEDSTAVÍME VÁM NĚKTERÉ Z PODPOŘENÝCH AKTIVIT

V loni proběhl 16. ročník pětiboje IG5 (International Geodetic Pentathlon), kterého se účastnilo 18 středních škol z České republiky, Slovenska a Maďarska. Cílem je vytvoření kontaktů nejen mezi žáky z různých škol, porovnat jejich vědomosti a zkušenosti v oboru, ale i napříč mezi školami a pedagogy. Soutěžními disciplínami jsou typické činnosti geodeta a vědomostní text z oblasti geodezie, kartografie, fotogrammetrie, GIS atd.

GISáček 2023 je soutěžní konference napříč vysokými školami, kde jsme nejen sponzorsky přispěli, ale také usedli do odborné poroty. Hodnotili jsme kvalitu zpracování témat semestrálních, bakalářských a diplomových prací z oblasti geomatiky.

26. ročník kultovní geodetické akce G++ byl tradičním křestem prvního ročníku magisterských studijních oborů geodezie s živou hudbou, geodetickými soutěžemi, prezentací ročníku...

Účastnili jsme se Světového silničního kongresu, jehož hlavním tématem je správa dálnic a silnic, mobilita, udržitelnost, provoz a údržba… a studentský den. Náš stánek měl informační charakter. Naši kolegové odpovídali na horlivé dotazy jednotlivých studentských skupin, které jsme provázeli v druhé polovině akce. Vždyť geodet je třeba u každé stavby, a to i silniční. Navíc naše nejmodernější metody sběru dat šetří práci, čas a peníze. I proto naši specialisté, kolegové geodeti, na stánku představili laserový skener Trimble X9 a profesionální dron DJI M300.

Naše kolegyně, personalistka Markéta Sommerová k tomu doplňuje: „Ve spolupráci firem se školami vidím mnoho přínosů, a to jak pro firmy, tak pro školy i studenty.

Firmy mohou poskytnout školám informace o aktuálních trendech a potřebách na trhu práce, což pomáhá školám aktualizovat jejich vzdělávací obsah a zajistit, že studenti získávají potřebné dovednosti pro úspěch v pracovním prostředí.

Spolupráce pomáhá také vytvářet lepší propojení mezi vzdělávacím systémem a trhem práce. To může vést k lepšímu porozumění potřebám trhu práce ze strany škol a zlepšení šancí studentů najít vhodné zaměstnání po absolvování.

Celkově lze tedy říci, že komunikace mezi firmami a školami je klíčová pro to, aby vzdělávací systém lépe odpovídal potřebám a výzvám moderního pracovního trhu a aby studenti získávali potřebné dovednosti a zkušenosti pro úspěch ve svých profesních kariérách.“

Jako rodinná firma pracujeme se zaměstnanci na bázi důvěry a přenášíme rodinnou atmosféru, zkušenosti i do pracovního prostředí. Přidejte se k nám!

Autor: Kateřina Skočdopole

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Chci odebírat