Stavba rekonstrukce VTL Borečnice - plynová lávka

U tohoto projektu byla firma HRDLIČKA od samého počátku..
25.2.2020

U tohoto projektu byla firma HRDLIČKA od samého počátku. V rámci přípravy projektové dokumentace jsme v roce 2017 zaměřovali podklad pro projekt včetně podrobného zaměření dna řeky Otavy. Zájmová lokalita je v místě, kde je hloubka cca 1,0 m a navíc přímo nad jezem. Vzhledem k velkému proudu bylo nutno pod lávku nejprve napnout horolezecké lano a pomocí karabiny na lano fixovat loď, aby i s geodetem neskončila pod jezem.

Projektová dokumentace řešila přeložku plynovodu zestávající ocelové mostní konstrukce pod dno řeky Otavy v ř. km 19.239 a související propojovací plynovody na obou březích řeky Otavy. Stávající nadzemní přechod vysokotlakého plynovodu přes řeku Otavu byl v nevyhovujícím stavu.

Nosná konstrukce byla využívána veřejností, a proto nebylo možné provést opatření k zamezení vstupu nepovolaným osobám. Uložením potrubí vysokotlakého plynovodu pod dno řeky se zvýší jeho bezpečnost a provozní spolehlivost.

Po demontáži stávajícího plynovodu z mostní konstrukce a úpravě stávajících obslužných lávek byli vytvořeny podmínky pro bezpečné využívání přemostění řeky Otavy veřejností. V roce 2019 přišla na řadu samotná stavba. Naším úkolem bylo nejprve stavbu vytyčit a opět z lodi zkontrolovat, zda podvodní bagr vyhloubil dostatečně hluboký výkop. Celá ocelová shybka DN500 byla svařena na nedaleké louce

Svařené plynovodní vedení jsme ještě na louce zaměřili a tím zkontrolovali, zda se do připraveného výkopu na dně řeky vejde. Celé potrubí bylo naloženo na ponton a přepraveno po řece na své místo, kde bylo pomocí jeřábů usazeno do konečné podoby. Generální dodavatel byla firma UGA a investor E.ON Distribuce.

Jiří Babka

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Děkujeme za přihlášení.
Oops! Something went wrong while submitting the form.