Unikátní podzemní vodojem v Brně – Žlutý kopec

Zaměření hlavního vstupu a únikových schodišť k VDJ na Žlutém kopci.
10.3.2023

Vodojemy na Žlutém kopci v blízkosti centra Brna jsou historicko-technickou památku, která však již neplní svůj původní účel. Tím bylo zásobování nižších okolních ulic tehdy vznikající úřednické čtvrti vodou z vodovodu, k čemuž byly vodojemy využívány více než sto let. Vodojemy jsou jedinečné a speciální svými krásnými klenutými industriálními prostorami, které se rozhodlo město Brno rekonstruovat a zpřístupnit široké veřejnosti.

Naše společnost zaměřovala hlavní vstup s únikovým schodištěm vodojemu 01 a únikové schodiště vodojemu 02 v Brně na Žlutém kopci. Polohové pole bylo určeno metodou GNSS RTK, tedy pomocí signálů z družic. Zaměření podrobných bodů bylo pak provedeno polární metodou z bodů určených metodou GNSS RTK. Přesnost měření odpovídala geodetickým požadavkům. Výstupem zakázky byly přesné výkresy únikových schodišť a hlavního vstupu vodojemů ve formátech DGN, DWG a DXF.

Stavba nejstaršího z trojice podzemních vodojemů započala na podzim roku 1869 a byla dokončena v roce 1872. Vodojem byl vystavěn z kvalitních pálených cihel. Nános jílu pak podpořil jejich nepropustnost. Při výstavbě nebyla použita ocel, dřevo ani železobeton, a proto musela být stabilita a funkčnost podpořena řadou různých druhů zaklenutí. Stavba druhého vodojemu probíhala mezi léty 1896 a 1900 a o výstavbě třetího a největšího z vodojemů (tvořen dvěma oddělenými nádržemi) bylo rozhodnuto kolem roku 1913. Oba jsou betonové.

Celkem měly vodojemy objem 20 tisíc kubických metrů. Voda v nich byla až do roku 1997 a v posledních letech sloužily jen pro poskytování „užitkové“ vody. Díky přičinění ing. Aleše Svobody město rozhodlo, že historické podzemí zpřístupní a v roce 2019 zde začala rekonstrukce. V roce 2022 skončila první etapa zpřístupnění areálu, kdy dva ze tří vodojemů získaly potřebné hlavní a únikové východy, aby splňovaly požadavky na požární bezpečnost. Byla zde zavedena i elektroinstalace a osvětlení, které prostory citlivě osvětluje a dodává jim patřičnou eleganci.

Bc. Veronika Kastnerová

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Chci odebírat