Úpravy výměnného formátu záborových elaborátů

ŘSD ČR spolu se SŽ workshop uspořádalo v loňském roce.
11.8.2023

V loňském roce, dne 19. září, uspořádalo Ředitelství silnic a dálnic České republiky spolu se Správou železnic workshop. Účelem bylo setkání a výměna zkušeností se zpracovateli záborových elaborátů (dále jen ZE), dodavateli softwarových řešení ZE a garanty předpisů C3 a MP013 pro zpracování ZE, včetně tvůrců technického standardu výměnného formátu záborových elaborátů (VFZE) společnosti HRDLIČKA spol. s r.o. a GMtech s.r.o. Naši společnost zastupoval ředitel vývoje pan Ing. Jan Jiránek a spol. GMtech s.r.o. byla zastoupena panem Ing. Tomášem Bonacinou.

Workshop byl pro odběratele a zpracovatele ZE příležitostí vzájemně prodiskutovat problémy, které vznikají při jejich zpracování, informovat se o technických zlepšeních ve směrnici a v neposlední řadě se podělit o zkušenosti při vytváření výměnného formátu VFZE s jasnou zpětnou vazbou na investory.

Letos jsme na výsledky tohoto workshopu navázali prací pro ŘSD zastoupenou garantem p. Ing. K. Alferim a ve spolupráci se spol. GMtech na základě rozšiřujících požadavků, které ve shodě se SŽ bylo možné do výměnného formátu zapracovat, připravili novou verzi VFZE 1.2. Další požadované změny se vývojáři SW dozvědí nejdříve v nové verzi připravované směrnice C3 a následně MP013.

Na základě úspěchu loňského setkání proběhne i letos obdobná akce, tentokrát ale pod patronací Správy železnic a za účasti Ředitelství silnic a dálnic. Akce se bude konat dne 12. října v Masarykově salónku na nádraží Praha-Dejvice.

Ing. Jan Jiránek

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Chci odebírat