Vizualizace historických vodojemů v Brně

Díky moderním technologiím „navštívíte“ památky i z domova.
29.11.2023

Zajímavá zakázka, která nás znovu zavedla do podzemní části území města Staré Brno. Vodojemy z konce 19. století, které se rozhodlo město Brno zrekonstruovat a zpřístupnit veřejnosti, si budete moci pohodlně prohlédnout prostřednictvím jejich 3D vizualizace. Ale nejprve si pojďme zrekapitulovat postup prací.

Naše společnost v letošním roce vytyčila a zaměřila hlavní vstup schodiště vodojemu č. 2 a únikové trasy vodojemů č. 1 a 2. Tato schodiště již nyní slouží pro komentované prohlídky vodojemů v rámci prohlídkové trasy „Tajemné podzemí“. V průběhu stavby vzešel další požadavek na vytyčení a zaměření bývalého domku hlídače a propojovací podzemní chodby mezi domkem a vodojemem č. 1 a č. 3.

Vlastnímu vytyčení a zaměření předcházely přípravné práce, které zahrnovaly vybudování vytyčovací sítě (strojem Trimble S5) s připojením do S-JTSK (Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální; metoda GNSS –Trimble R8) a hlavně komunikaci s projektantem. Jelikož projekt nebyl připraven v souřadnicové síti S-JTSK, museli jsme ho celý do S-JTSK upravit.

Pro skenování vodojemu o ploše cca 2050 m2 (44,3 m x 46,3 m x 6 m), kde se vnitřní teplota pohybovala v rozmezí 13 až 17 °C, byl použit skener Trimble X7. Ten byl za pomoci vytyčovacích bodů od našich geodetů připojen do S-JTSK.

Samotné skenování vodojemu a okolí trvalo 2 dny a bylo vytvořeno z 200 skenovacích pozic. Při zpracování dat jsme zjistili, že stavba je i velmi přesná, odchylka pravého úhlu je pouze 0,19°. Ve vzdálenosti 46 m se jedná pouze o odchylku cca 15 cm. Výhodou této metody je proti klasickému měření velká rychlost sběru dat včetně potřebných detailů. Navíc skener pořizuje i panoramatické fotografie a v případě potřeby je možné nejasné místo prověřit pomocí fotografií.

V nynější fázi výstavby jsou již hlavní stavební práce hotové a probíhají dokončovací práce na stavebních objektech i na parkových úpravách v areálu vodojemů. Vše zajišťují subdodavatelské firmy, pro které dále vytyčujeme a zaměřujeme např. chodníky, veřejné osvětlení, vodovodní přípojky, vedení a přípojky NN (nízkého napětí).

Veřejnost si bude moci prohlédnout prostory i pomocí 3D vizualizace. Její výhodou je samozřejmě nejen pohodlí, ale návštěvník „navštíví“ i místa, která nejsou veřejnosti běžně přístupná. Celé dílo bylo vytvořeno pomocí technologie herního enginu, což je sofistikovaný softwarový rámec, běžně používaný v oblasti počítačových her. Proces vytvoření celé aplikace byl založen na programovacím jazyce C# a byl zvláště optimalizován pro webové rozhraní skrze standard WebGL.

Vytvoření takové komplexní vizualizace vyžaduje široké spektrum znalostí, které se obvykle využívají při vývoji interaktivních virtuálních prostředí. Modelování „hard surface“ se týká vytváření pevných struktur, jako jsou architektonické a urbanistické prvky. Na druhé straně „sculpting“ se zaměřuje na vytváření organických tvarů, což v daném případě zahrnovalo vytvoření postavy. Další aspekty, jako je optimalizace pro plynulý běh aplikace, design uživatelského rozhraní (UI/UX) a mnoho dalších, jsou také zásadní pro dosažení kvalitního výsledku.

Více o našich službách se dozvíte na našem webu BIM3D.

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Děkujeme za přihlášení.
Oops! Something went wrong while submitting the form.