Výměna stožárového vedení na trase Jihlava – Telč

Úspěšně jsme dokončili zajímavou zakázku rekonstrukce vedení 110 kV.
20.10.2023

Na podzim roku 2022 jsme ve dvou etapách úspěšně dokončili rekonstrukci vedení 110 kV propojujícího Jihlavu a Telč. První etapa se skládala z rekonstrukce stávajícího 110 kV elektrického vedení 520, v úseku: Jihlava – Kosov – Telč v délce 25,653 km. Původní vedení bylo v celé délce, konkrétně v počtu stožárů č. 1 až č. 184, demontováno. Ve stejné trase byla vybudována nová stožárová místa v počtu 168 ks.

Druhá etapa představovala rekonstrukci stávajícího 110 kV elektrického vedení 5522, v úseku: Moravské Budějovice – Telč v délce 32,932 km. Demontováno bylo celkem 199 ks stožárů, které byly nahrazeny 181 ks nových stožárů v původní trase.

Na obou etapách byly řešeny vytyčovací práce pro polohové a výškové usazení patek jednotlivých stožárových konstrukcí. Práce probíhaly průběžně dle navazujících činností: vytyčení stavby a hrubých terénních prací a výkopů, vytyčení patek a bednění.

Pracovali jsme jednotlivě dle potřeb stavebních firem, které etapy dále dělily do úseků. Po celou dobu jsme se tak pohybovali v celém rozsahu stavby. Obě etapy byly ukončeny zaměřením nových stožárových míst, tzn. porovnáním s projektem a zapracováním do informačního systému společnosti EG.D, a.s. Součástí odevzdání zakázky bylo zaměření průhybů jednotlivých fázových vodičů.

Díky skvělé koordinaci prací jsme se v žádné etapě nedostali do skluzu a vše bylo řádně v termínu odevzdáno objednateli.

Velké díky celému týmu Vysočiny.

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Děkujeme za přihlášení.
Oops! Something went wrong while submitting the form.