Hrdlička slaví 30 let od začátku podnikání

1. díl - Devadesátá léta byla plná práce a příležitostí, každý mohl začít podnikat a založit si firmu.
3.9.2021

Martin Hrdlička začal podnikat se svým otcem Miroslavem před třiceti lety, když založili malou rodinnou firmu. Ve skutečnosti se geodézie nedílnou součástí rodiny Hrdličkových stala již před čtyřmi generacemi. Geodetem byl totiž již prastrýc, rovněž otec Miroslava Hrdličky působil v geodézii a v oboru pracovali i další členové rodiny. Nyní se do podnikání zapojuje nejmladší generace Hrdličkových, Martinovi synové Ondřej a Vojtěch.

Za oficiální datum začátku firmy HRDLIČKA spol. s r.o. je sice uvedeno pondělí 16. září 1991, ale společné podnikání otce a syna Hrdličkových začalo dokonce o více než rok dříve, hned jak to tehdejší situace v Československé republice umožnila.

Již 17. dubna 1990 podal Miroslav Hrdlička na odbor obchodu a služeb Obvodního národního výboru v Praze 8 žádost o „udělení povolení poskytování zeměměřických služeb a inženýrské činnosti“. ONV žádosti 23. dubna 1990 vyhověl a podnikání na adrese Lešenská 535 v pražských Bohnicích a na Tetíně 45 (kde má firma sídlo dodnes) mohlo začít.

Divoké devadesátky, jak se dnes období mezi lety 1990 a 1999 občas říká, byly i v geodézii, i když trochu jinak… Byly plné práce a plné příležitostí. Každý mohl začít podnikat a založit si firmu, což bylo po 40 letech socialismu něco nebývalého. Zpravidla lidé začínali jako OSVČ, a tak dlouhé roky pokračovali.

Martin Hrdlička s otcem však měli jiný plán. První nápad založit rodinnou firmu měl Martin už v patnácti. Sen se mu splnit povedlo. Jeho původní plány menší rodinné firmy se vrchovatě přeplnily. O třicet let později má HRDLIČKA Holding celkový roční obrat přes 325 milionů korun a zaměstnává více než 260 lidí. Firma má tudíž prostor na vyvíjení dalších produktů a služeb. Nabízí zároveň šanci na seberealizaci perspektivním spolupracovníkům. Právě schopní spolupracovníci ve firmách dávají Martinu Hrdličkovi prostor na neziskové aktivity. Může se také podílet na rozvoji a kultivaci podnikatelského prostředí v oboru prostřednictvím založené Asociace podnikatelů v geomatice, jejímž je ideovým otcem a současným předsedou.

Podnikatelé, kteří své firmy zakládali v devadesátých letech, měli určitě časový náskok a také příležitost začít úplně od nuly. Předpokládalo to dnes těžko představitelnou odvahu, protože nikdo z nich nemohl mít podnikatelský vzor. Pokud bychom tehdejší podnikatele mohli označit jedním slovem, tak by nejlepší bylo použít označení „průkopníci“.

V dnešní době, kdy je možné řešit téměř vše digitálně, dopis lze poslat do celého světa e-mailem a informace si můžete zjistit online na internetu, jsou devadesátá léta i podnikání v této době vůči současnosti doopravdy fascinující.

Otci a synovi Hrdličkovým se společně podařilo jet na podnikatelské vlně a zároveň po cestě neusnout na vavřínech a třeba se nerozejít, jako se to stalo v řadě jiných případů. Jen pro představu, firma měla už rok od založení obrat téměř devět milionů korun, což byly na tu dobu obrovské peníze, které řadě lidí zamotaly hlavu. Hrdličkové ale prakticky všechny vydělané prostředky investovali do nejnovějších výrobních technologií. A investice se jim bohatě vyplatila.

Postupně tak Hrdličkovi vytvořili firmu, která podniká v geodézii a celé řadě dalších souvisejících oborů. Firma se v počátcích hodně zaměřila na zakázky v sousedním Německu, které vyžadovaly geodetické kvality a znalosti, a to nejen německého jazyka. Díky zakázkám společnost rychle rostla a obrat se v roce 1999 vyšplhal až na 55 milionů korun.

Miroslav Hrdlička o svém synovi kdysi prohlásil: „Martin byl hnací motor našeho podnikání. Je ještě aktivnější, než jsem já.“

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Děkujeme za přihlášení.
Oops! Something went wrong while submitting the form.