Využití BIM při rekonstrukci nádraží Čachovice

Rekonstrukce kolejiště a nástupišť v nádraží Čachovice spadá do pilotních projektů využití...
9.4.2020

Rekonstrukce kolejiště a nástupišť v nádraží Čachovice spadá do pilotních projektů využití BIM při projektování železničních staveb. Jedná se o druhou stavbu na úseku Nymburk – Mladá Boleslav. BIM projekt pro Správu železnic, s.o. byl připraven firmou SUDOP Praha a.s. Naše společnost byla na stavbě v roli hlavního geodeta zhotovitele stavby. U pilotního projektu je samozřejmě zájmem všech odladit veškeré detaily jak pro projektové, tak i kontrolní stránce. Jako jeden z kontrolních mechanismů bylo námi zvoleno použití nejmodernějších metod sběru dat. Jednalo se zejména o snímkování pomocí bezpilotních leteckých prostředků (tzv. dronů) a pozemního laserovéhoskenování. Letecké snímkování probíhalo vždy po dokončení stanovených fázíprací. Z každého snímkování vznikla celistvá ortofoto mapa celého staveniště a tím i záznam klíčových okamžiků stavby. Významnou výhodou je zejména rychlost sběru dat, kdy je možné celé rozsáhlé území zaznamenat v rámci jednoho dne, aniž by musela probíhat selekce zaznamenávaných objektů. Další součástí kontroly byl i model povrchu sestavený na základě těchto snímkování, který zachycuje nejen polohu objektů ale i jejich výšku. Takto bylo provedeno 10 etap od počátku stavby až do jejího dokončení.

Na závěr bylo také provedeno kontrolní zaměření pomocí pozemního laserového skenování. Opět bylo využito vysoké rychlosti sběru dat spolu s jejich přesností a hustotou zaměření. Je taky možné zaznamenat například jak polohu a natočení lamp osvětlení tak i vysoce přesně zaměřit skutečné provedení mostní konstrukce.

Výsledky obou metod byly využity při tvorbě dokumentace skutečného provedení dvěma způsoby. Prvním je použití jako primární zdroj informací pro BIM model v podobě mračna bodů. Druhým pak je ortofoto mapa jako nástroj při řešení dokumentačních konfliktů vzniklých po vyhodnocení zaměření jednotlivých prvků.

Ing. Ondřej Kočí

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Chci odebírat