WaterReport v Africe oslavil 10 let

Projekt monitoringu vodních zdrojů v Etiopii pomáhal s Člověkem v tísni.
29.12.2023

V dnešní době, kdy je efektivní využívání přírodních zdrojů nezbytné pro udržení ekologické rovnováhy, hledají lidé inovativní a moderní řešení pro správu vodních zdrojů. Nedostatek pitné vody je jedním z hlavních problémů většiny afrických zemí. Mezi státy, které trápí tento problém nejvíce, se řadí Etiopie. Proto přišla společnost HRDLIČKA, spol. s r.o. před 10 lety s revolučním projektem nazvaným Protecting Water in Africa a softwarem WaterReport. Ten měl ambici změnit způsob, jakým jsou vodní zdroje monitorovány, jak se o ně místní lidé starají a jak jsou řízeny jejich opravy. Celé řešení nebylo osamocené, ale navazovalo na dlouholetou práci neziskové organizace Člověk v tísni, která má v lokalitě své zaměstnance a zajišťuje nutnou podporu místních lidí a údržby vodních zdrojů. Člověk v tísni na vybudování nebo opravy získal peníze, a proto chce mít jako investor tyto odlehlé lokality pod kontrolou. Nástroj WaterReport je pro Člověka v tísni a lokální vodohospodářské úřady ideálním nástrojem pro monitoring a efektivní komunikaci mezi správci odlehlých vodních zdrojů ve venkovských oblastech Halaba a Sidama a vodohospodářských úřadů, kteří jsou za fungování vodních zdrojů zodpovědní.

Hlavním problémem u vodních zdrojů byly nedostatečné informace o tom, zda jsou funkční, nebo ne. Místní lidé se nemohli spolehnout, zda po dlouhé cestě vůbec vodu získají. WaterReport se stal platformou, která umožňovala okamžité hlášení poruchy vodních zdrojů a řízení jejich opravy prostřednictvím jednoho centrálního systému. Cílem projektu bylo zefektivnění komunikace, a tím zkrácení doby odstávek vodovodních systémů.

První fáze projektu započala v roce 2014, kdy byla v oblasti Halaba provedena inventarizace vodních zdrojů a WaterReport se začal používat pro jejich monitoring. Během osmi let trvajícího procesu byly předloženy stovky hlášení o problémech a přes tisíc pravidelných hlášení od desítek různých zástupců uživatelů vody. Mezi nejčastěji uváděné problémy patřily potíže s čerpadly a elektřinou, dále s potrubím a armaturami, nádržemi či generátory.

Na základě úspěšných zkušeností z oblasti Halaba, se v roce 2018 WaterReport rozšířil také do regionu Sidama. Deštivá oblast Sidama se ale velmi liší od suché Halaby a počet malých „bezúdržbových“ studní je zde mnohem vyšší.  Z tohoto důvodu se monitoring v Sidamě týkal pouze velmi hlubokých sofistikovaných vrtů s velkou kapacitou, které zásobují celé vesnice.

Po téměř 10 letech projekt Protecting Water in Africa v této podobě končí a posouvá se do své nové etapy. Člověk v tísni má ambici vybudovat nové řešení, které by monitorovalo veškeré vodní zdroje včetně jednoduchých studní a které by se postupně rozšířilo do všech oblastí v Etiopii. Toto řešení by se pak bezplatně předalo pro údržbu etiopským úřadům. Etiopská vláda zároveň požaduje aplikaci přísných bezpečnostních opatření a udržování dat na lokálních serverech. Vzhledem k tomuto postupu a vzhledem ke komplikovanosti těchto podmínek jsme se dohodli, že Člověk v tísni bude nové řešení vyvíjet, udržovat a aplikovat sám. HRDLIČKA, spol. s r.o. ale nadále zůstane v roli konzultanta, protože má v oblasti vývoje a provozu WaterReport letité zkušenosti a know-how.

V zemi, jako je Etiopie, jsme se setkali s těmito hlavními bariérami: vysokou mírou negramotnosti obyvatelstva, jazykovou bariérou, místy nedostupným internetem, korupcí a neochotou nést zodpovědnost za ztrátu či poškození zařízení, které pramenily z nedostatečné motivace. Překážky ale ke změnám patří, a když je známe, můžeme s nimi pracovat. Protože podobné projekty považujeme za velmi smysluplné, budeme rádi podporovat takové myšlenky a aktivity i v budoucnu. Jako průkopníci v oboru cítíme povinnost přicházet s inovativními přístupy a nefungující struktury uvést do pohybu směrem k transformaci.

Autoři: Mgr. Lucie Kmochová a Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Chci odebírat