Moderní pasporty

Řešení pro obce – tvorba, správa a údržba pasportů včetně GIS systému na míru.

Naším cílem je klientům zajistit kvalitní data s funkčním a spolehlivým GIS řešením, které nabízí jednoduché a uživatelsky přívětivé prostředí s kvalitními nástroji, v němž jsme klientům připravili pro moderní pasporty jednotlivé standardizované moduly.

Pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení slouží především pro evidenci osvětlení (svítidla, lampy, zapínací body) a dalších objektů připojených na soustavu VO (radary, kamery apod.) s důrazem na její údržbu. Pasport umožňuje evidenci široké škály informací o bodových objektech, světelných místech, rozvaděčích a vedení mezi nimi v rámci jednotlivých okruhů. 

Pasport dopravního značení

Dopravní značení vyžaduje souhrn informací o poloze značek, jejich názvu, materiálu, pořadí a další. Pasport dopravního značení umožňuje evidenci s přímou návazností na vyhlášku, jelikož obsahuje geodetické zaměření stanovišť, bodová stanoviště
s vizualizací příslušných tabulí podle platné vyhlášky, umístění s rotací značky ve směru jízdy.

Pasport místních komunikací

Pasport místních komunikací poskytuje maximum informací, jako je název, typ, třída, povrch, délka apod. a slouží zejména pro evidenci městských komunikací s důrazem na evidenci jejich údržby na území obce, obsahuje liniový uliční graf s prvky, navázání názvů ulic s uvedením třídy MK podle typu a druhu povrchu.

Pasport mobiliáře

Pasport obecního mobiliáře obsahuje různé druhy prvků od laviček až po informační cedule, které jsou obecním majetkem. Mimoto také nabízí souhrnný přehled o jeho stavu, způsobu umístění a materiálech jednotlivých prvků. Evidujeme především majetek obce, který může mít vazbu na další pasporty.

Pasport hřbitova

Pasport hřbitova obsahuje přehlednou evidenci všech hrobových míst, včetně informace o samotných zemřelých. Pasport dále eviduje území, rozdělení do skupin a rozložení jednotlivých hrobových míst do logických celků, obsahuje geodetické zaměření hrobových míst a plošné vizualizace s grafickým znázorněním plátců a neplátců.

Pasport dětských hřišť a zeleně

Připravujeme modul pasportu zeleně a dětských hřišť. Tyto pasporty nyní také vytváříme, ale zatím pouze přímo v systémech našich zákazníků.

GIS systémy

Multiplatformní geografický informační systém QGIS umožňuje bezplatné používání a modifikaci; funguje na různých operačních systémech. Nabízí jednoduché a uživatelsky přívětivé prostředí a kvalitní nástroje na úrovni velkých GIS řešení.