Chceme pomáhat a pomáháme Ukrajině

Prostřednictvím naší neziskové organizace Horizont HG 2014, z.ú kupujeme drony.
12.4.2024

Jako společnost, která si zakládá na tradici, morálních hodnotách a víře, máme a cítíme povinnost podporovat ty, kteří jsou v těžkostech. Ukrajina čelí válce a humanitární krizi, potřebuje pomoci více než kdy jindy.

Naše nezisková organizace Horizont HG 2014, z.ú., která je součástí HRDLIČKA Holdingu, se citlivě věnuje podpoře různých prospěšných projektů. Podporu Ukrajině vnímáme velmi osobně, jelikož byla v roce 2021 založena sesterská společnost GEODATA Ukraine. V prvních dnech války směřovaly naše myšlenky a aktivity k našim zaměstnancům na Ukrajině, nevinnému obyvatelstvu, které musí čelit obrovskému tlaku a agresi ze strany ruských vojsk. Způsob pomoci se nabízel přímo v souvislosti s naším profesním zaměřením. Jako přední poskytovatel geomantických služeb využíváme špičkové moderní přístroje, technologie, GNSS aparatury, drony, laserové skenery… Po okamžitých diskusích s ukrajinskou stranou jsme společně definovali aktuální potřeby, mezi které patřil nedostatek civilních dronů s termo kamerou a dronů s infračervenou kamerou pro práci v noci.

Vznikla sbírka DRONY PRO UKRAJINU.

Na první dodávku přispívali z velké části sami zaměstnanci společnosti HRDLIČKA spol. s r.o. a firmy z HRDLIČKA Holdingu. Velmi si vážíme zájmu a pomoci. Celkově jsme mohli zakoupit a Ukrajině předat drony v hodnotě přesahující 2. mil Kč. Na webových stránkách dronyukrajine.cz můžete sledovat, kam a kdy byla pomoc dodána. Sbírka je stále aktivní! V letošním roce připravujeme v pořadí šestou dodávku dronů, která efektivně pomůže na konkrétním místě.

Situaci na Ukrajině nadále sledujeme a aktivně se zapojujeme.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vytvořilo platformu Business Klub Ukrajina (BKUA) na podporu obnovy Ukrajiny. Cílem je koordinace českého obchodu, spolupráce mezi jednotlivými sektory a řešení aktuálních potřeb při plánování a realizaci rekonstrukce Ukrajiny. Funguje jako poradní orgán a pracovní skupina. Účastní se jí přes 185 firem, zástupců asociací, bankovních institucí a resortů ministerstev, a také naše firma.

Účastnili jsme se opakovaně veletrhu Reibuild Ukraine ve Varšavě, který klade důraz na infrastrukturu, průmysl, bydlení a investice potřebné k obnově válkou zničeného ukrajinského hospodářství. Zástupci českých firem měli možnost navázat kontakty a spolupráci s partnery, představiteli ukrajinských měst a regionů. Diskuze o poválečné obnově byla hlavním tématem. Na základě zkušenosti s projektem Digitální technická mapa ČR (DTM ČR) se v postižené oblasti snažíme pomoci městům v monitoringu zničené infrastruktury jak technické, tak dopravní. Naši kolegové z firmy GEODATA Ukraine již zahájili spolupráci s místními obcemi a aktivně jednají s klíčovými partnery, kterým prezentují konkrétní návrhy řešení, jež naše firma běžně zpracovává a řeší napříč obory.

Děkujeme všem, kteří chtějí i nadále pomáhat.

Autorka: Kateřina Skočdopole

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Děkujeme za přihlášení.
Oops! Something went wrong while submitting the form.