Do Varšavy za Obnovou Ukrajiny

Mezinárodní veletrh Rebuild Ukraine se v únoru konal v Polsku.
23.3.2023

O našich aktivitách spojených s úsilím pomáhat válkou sužované Ukrajině, jsme již několikrát psali. Tentokrát vás necháme nahlédnout přímo do prostředí mezinárodního veletrhu, kterého jsme se ve dnech 15.-16. února 2023 účastnili osobně.

Proč?

Protože nás téma akce oslovilo a skvěle zapadá do našeho konceptu konkrétních plánů na Ukrajině. Na nich pracujeme společně se společnostmi Valbek a naší dcerou Geodata Ukraine.

Rebuild Ukraine kladl důraz na infrastrukturu, průmysl, bydlení a investice potřebné k obnově válkou zničeného ukrajinského hospodářství. Veletrhu se zúčastnily stovky firem z 22 zemí světa, např. Velké Británie, Rakouska, Belgie, Finska nebo Koreje. Česká republika zde pod záštitou Business klubu Ukrajina a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR měla moderní stánek a představila 14 firem především z oblasti stavebnictví. Dalších cca 40 českých podnikatelů navštívilo veletrh v rámci business mise s ministrem průmyslu a obchodu Ing. Jozefem Síkelou.

Aby byla akce opravdu efektivní a jednání konkrétní, bylo možné se v ukrajinském pavilonu osobně potkat se zástupci 23 municipalit, které válkou utrpěly velké škody. Česká republika vede bilaterální jednání přímo s městem Dnipro. Konkrétně se bude zabývat pomocí Dněpropetrovské oblasti. Ta je druhou největší i nejlidnatější z 24 samosprávných oblastí Ukrajiny. Rozkládá se mírně na východ od středu země po obou březích řeky Dněpr. Stále je částečně zasažena válkou.

Náš kolega Ing. Yevhenii Spivak z Geodata Ukraine vedl na veletrhu debaty s mnoha zúčastněnými, a i díky své specializaci a zapálení navázal důležité kontakty. Na rozdíl od nás má osobní zkušenosti s nelehkým životem v zemi, kde výpadky elektřiny a zvuky sirén jsou kvůli ruské invazi na denním pořádku. Emoce, které si nesete ve spojitosti s takovými zážitky, jsou nepřenosné. Mezi lidmi byla cítit sounáležitost, odhodlání a chuť nadále vytrvale pomáhat.

Ondřej Hrdlička, který na Rebuild Ukraine vycestoval také a vede zahraniční obchod, řekl: „Velmi podařený veletrh, ze kterého jsme si odnesli spoustu poznatků, kontaktů a doufejme i obchodních příležitostí pro naší vizi. Česká republika přistoupila k akci velmi zodpovědně a přichystala nejlepší pavilon na celém veletrhu. Byli jsme také pozváni na setkání na velvyslanectví, kde se některá ukrajinská města představila. Zklamal mě jen přístup Polska, které si vedlo paralelní výstavu na svém velvyslanectví.“

Na závěr si vypůjčím zakončení oficiální zprávy Business Klubu Ukrajina: „O tom, že akce byla úspěšná, svědčí i to, že organizátoři již avizovali konání obdobného veletrhu 14.-15. listopadu tohoto roku opět ve Varšavě. Ukrajina se také stane partnerskou zemí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.“

Odkaz na akci: www.rebuildukraine.in.ua/en

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Děkujeme za přihlášení.
Oops! Something went wrong while submitting the form.