Radek Červenka

Ve firmě pracuji více než 25 let

Do firmy HRDLIČKA jsem nastoupil ze dvou důvodů. V tehdejším zaměstnání jsem působil jako programátor, ale chtěl jsem se více věnovat CAD/GIS systémům. Shodou okolností v mém bydlišti na Tetíně sídlila geodetická firma, takže mé kroky logicky vedly do ní. První roky jsem ve firmě působil na pozici, která by se dala nazvat správce IT.  Společně ještě s jedním kolegou jsme se starali o to, aby geodetům fungovaly počítače a potřebný software.  Ještě na pracovišti v Hodkovičkách jsme zaváděli první počítačovou síť na pražském pracovišti a začínali testovat možnosti Windows 3.1. Když jsem tehdy vyrážel na pobočku, znamenalo to s sebou vést balíčky disket, kterými jsem krmil jednotlivá PC.

Postupem času jsem se odkláněl od IT k vlastní odbornosti firmy. Nejednalo se však o vlastní geodézii (zde musím přiznat, že jsem za celou dobu ve firmě samostatně nic nezaměřil), ale o správu geodat a o již zmiňované geografické informační systémy (GIS).  Snahou firmy bylo prosadit se s digitálními technickými mapami, čímž jsem se dostal do oblasti služeb pro města. Mnohokrát jsem tenkrát vynášel do 1. - 2. patra 21" CRT monitor a potom pronášel větu: "Teď vám ukážu rozdíl mezi mapou technickou, která zobrazuje skutečné objekty a katastrální, která zobrazuje vlastnické hranice." Následovalo období, kdy jsme rozjeli projekt správy DTMM pro města za účasti správců technické infrastruktury.

Vzhledem k tomu, že města neměla potřebné SW vybavení pro práci s těmito daty, začali jsme pro ně připravovat řešení, takže jsem se naplno ocitl v oblasti GIS. Postupně jsme začali nabízet správu dalších geodat důležitých pro správu měst jako jsou pasporty komunikací, veřejného osvětlení, zeleně a další.

Po letech, kdy se tyto práce staly standardní nabídkou v portfoliu firmy, jsem přešel do oddělení PGS, které zajišťuje podporu firmě v oblasti GIS/CAD technologií. Zde jsem se postupně zapojil především do podpory nově vznikajících projektů v rámci MAWIS portálu. Pro mě se jedná o novou zkušenost, a to jak z pohledu nových technologií, se kterými se postupně seznamuji, tak i z pohledu týmové spolupráce, která je vzhledem k velikosti těchto projektů nezbytná.

Na závěr mě napadají slova klasika: "Vším jsem byl rád." No, úplně tomu tak vždy nebylo, ale rozhodně jsem uplynulá léta ve firmě strávil zajímavou prací. Toto společně s dalšími bonusy, jako jsou například pružná pracovní doba a přátelský pracovní kolektiv, přispělo k tomu, že jsem ve firmě již přes 25 let. Zároveň bylo příjemné vědět, že člověk má za sebou stabilní firmu a výplata bude v určený čas na mém účtu.


Zobrazit volná místa