Radek Burián

Cesta z malé firmy do velkého světa.

Před nástupem do firmy HRDLIČKA jsem pracoval 8 let v malé rodinné firmě. Vzhledem k velikosti firmy nebylo kam se profesně posouvat a tak jsem zatoužil po změně. Na základě mého profilu na pracovním portálu mě firma Hrdlička oslovila a pak už to šlo rychle. Nastoupil jsem jako vedoucí pracoviště v Plzni. Nyní jsem ve firmě třetím rokem a zastávám pozici regionálního vedoucího. Vzhledem ke struktuře firmy, která se skládá z mnoha lokálních poboček, je možné cítit se jako v rodinné firmě a při tom využívat výhod velké firmy v podobě nejmodernějšího technického a softwarového vybavení, velké podpory technického a obchodního oddělení a v neposlední řadě možnost obrátit se s problémem na někoho z širokého spektra odborníků z našeho oboru nacházejících se v naší firmě.

Zobrazit volná místa